Od pomoci hendikepovanému muži, přes řešení průjezdu lesem, krádeže po pokus o uspání lišky

Dne 25.6.2016 strážníci pomohli zdravotně handicapovanému občanovi bydlícímu na ul. T. a Fügnera vylézt z vany, řešili na základě fotopasti neoprávněný vjezd na lesní pozemek, prověřili na základě žádosti zaměstnance „Vodárenské“ oznámení, že u vodárny a vrtů v Lánech je poškozený plot a zdržují se tam neoprávněně osoby Nikdo zde sice nebyl zastižen, ale vzhledem k nebezpečnosti zde budou kontroly probíhat i nadále. Noční služba řešila následující záležitosti. Strážníci na „Penzionu v Lánech pomohli vstát muži, který upadl v koupelně. Dále strážníci řešili několik stížností na hluk z akcí konaných ve městě (ve fabrice, na stadionu). V souvislosti s těmito oznámeními byli kontaktován i pořadatele, kteří přislíbili provést příslušná opatření. Dále hlídka skutečnosti zadokumentovala a následně bylo oznámení zasláno na příslušné odbory MěÚ. Svitavy k dalšímu řešení.

Dne 26.6.2016 na služebně odevzdal občan nalezenou peněženku – strážníci kontaktovali majitele, kterému ji následně předali. Dále mimo hlídkovou činnost strážníci také vyřešili krádež v OD Penny, na základě oznámení se strážníci pokusili narkotizační puškou uspat lišku, která již delší dobu pobíha po městě. Bohužel byla plachá a nepodařilo se přiblížit k ní na dostatečnou vzdálenost.

Dne 27.6.2016 se na základě stížnosti zaměstnanců LIKA strážníci věnovali nesprávnému parkování vozidel bránícím vyvážení kontejnerů s odpadem. Dále strážníci ověřili oznámení na opětovné vypouštění neznámé tekutiny ze zahrady u Rosničky. O tomto zjištění také informovali pracovnici odboru životního prostředí, která již uvedenou záležitost řeší.