Blahořečení Engelmara Huberta Unzeitiga

23Zář2016

Rodák z Hradce nad Svitavou Engelmar Hubert Unzeitig bude oficiálně blahořečen ve Würzburgu, což je druhý stupeň prohlášení za svatého v katolické církvi. Jedná se o neopakovatelnou a jedinečnou událost, která svým dosahem výrazně přerůstá hranice našeho regionu i celé republiky.
 
Papež František I. svým dekretem z 22. ledna 2016 oficiálně uznal katolického kněze Engelmara Huberta Unzeitiga mučedníkem blíženské lásky. „Anděl z Dachau“, který svůj život obětoval při ošetřování vězňů, zejména pak ruských vojáků v táboře v Dachau, se tak zařadil mezi nejvýznamnější osobnosti našeho regionu. Papežský dekret byl otevřením dlouhé cesty k beatifikaci kněze (což je druhý stupeň prohlášení za svatého) a možná i k budoucí kanonizaci. Jedná se o neopakovatelnou a jedinečnou událost, která svým dosahem výrazně přerůstá hranice svitavského regionu. P. Unzeitig se stává vzorem pro miliardy křesťanů celého světa, ale i nejen jich.

K vlastnímu blahořečení kněze dojde v sobotu 24. září 2016 ve Würzburgu. Ale aby se mohli Svitavané seznámit s jeho životem a poklonit se jeho památce, připravila římskokatolická  farnost několik setkání.

1. Přivítání zvonu ENGELMAR

Na počest kněze byl odlit zvon Engelmar a 23. září v  pátek kolem poledne jej lidé mohou přivítat ve farním kostele Navštívení Panny Marie na náměstí Míru ve Svitavách.

2. Oficiální představení zvonu ENGELMAR
Oficiálně bude zvon prezentován při bohoslužbách v neděli 25. září 2016 v 10 hodin (kostele Navštívení Panny Marie) od 9.30 hod. Budeme číst jména vězněných kněží v koncentračních táborech. Prohlédnout si zvon a spolu s ním se vyfotit můžete před a po bohoslužbách  podle rozpisu (viz ohlášky na webu farnosti); nabízíme skupinám a školám možnost zvláštní prohlídky dopoledne i odpoledne podle telefonické domluvy (P. Dolák: 604 326 621).

3. Posvěcení zvonu ENGELMAR
Slavnostně bude zvon posvěcen světícím biskupem Palem Posádem z Českých Budějovic v sobotu 8. října v 10 hodin; od 9.30  budeme číst jména vězněných kněží v koncentračních táborech.

Všechny srdečně zveme za Římskokatolickou farnost Svitavy a Hradec nad Svitavou.

Václav Dolák

 

Petr Šmerda, Zuzana Pustinová
 

Datum: 20.9.2016

Fotogalerie