Zvon Beatus Engelmar

25Zář2016

V sobotu 8. října v 10 hodin vysvětí českobudějovický světící biskup Mons. Pavel Posád při slavnostní mši ve farním kostele Navštívení Panny Marie na svitavském náměstí nový svitavský zvon Beatus Engelmar (Blahoslavený Engelmar). Odlil jej pro nás mladý jihočeský zvonař Michal Votruba a bude hrazen z dobrovolných darů těch, které nápad svitavského rodáka P. Radka Sedláka oslovil.

Jméno Engelmar a nápis „O milosrdenství budu zpívat na věky“ ponese zvon na památku  P. Huberta Engelmara Unzeitiga, rodáka z nedalekého Hradce nad Svitavou, který byl oslaven tímto nižším stupněm svatosti při slavnostní bohoslužbě ve würzburské katedrále 24. září 2016 za přítomnosti předsedy vlády České republiky a mnoha svitavských rodáků. Proč?

Za II. světové války dokázal P. Engelmar z kazatelny svého kostela veřejně odsoudit nacismus a zastat se pronásledovaných Židů. V koncentračním táboře Dachau, kam byl po udání zavlečen, proslul jako „Anděl z Dachau“, muž, který sbíral mezi spoluvězni chléb pro ještě ubožejší – ruské zajatce. Po vypuknutí vražedné tyfové epidemie v Dachau v poslední válečné zimě odešel dobrovolně pečovat  do karantény o nakažené a umírající, s nimi také zemřel. Citát z jeho posledních dopisů – „ Láska znásobuje síly, činí důmyslným, vnitřně osvobozuje a rozradostňuje.“ – bude druhým nápisem při spodním okraji zvonu. A tak biskup z diecéze, kde P. Engelmar působil a byl zatčen, vysvětí památečný zvon  v kostele, kde byl P Engelmar biřmován, nedaleko jeho hradeckého rodiště, aby byl zvon později vyzvednut na věž nejstaršího svitavského kostela sv. Jiljí. Přijďte se podívat.

Zvon Beatus Engelmar byl poprvé slavnostně prezentován ve Svitavách při děkovné mši 25. září v 10:00 hodin ve farním kostele. Před slavností naší, v době od 9:30 do 9:50, budou slavnostně předčítána jména kněží perzekuovaných totalitními režimy. 

Miloslav Štrych

Petr Šmerda

Datum: 25.9.2016

Fotogalerie