Nebezpečná vpusť

Dne 23.9.2016 strážníci přijali oznámení, že na ul. 5.května jsou u staré požární nádrže nezabezpečené kanálové šachty a hrozí nebezpečí, že do nich spadnou děti. Strážníci skutečnost oznámili majetkovému odboru, jehož pracovnice přislíbila zajistit zabezpečení šachet pomocí pracovníků firmy Sportes. V odpoledních hodinách strážníci poskytli součinnost pracovníkům fi. Sportes při přípravě na „Svatováclavský košt“ tím, že zajistili odstranění vozidel bránících na místě ve stavbě párty stanu. Ve večerních hodinách strážníci zaregistrovali na kameře umístěné v pasáži Albert, že muž – „polo-bezdomovec“ na uvedeném místě močí. Následně za své jednání „obdržel“ pro něho citelnou pokutu. Před desátou hodinou večerní ještě strážníci řešili stížnost na „rozjařenou“ mládež, která byla hlučná v parku na ul. Lanškrounská. Po upozornění z místa odešla.