Obtěžování, krádež, bezdomovci

Dne 26.9.2016 strážníci mimo běžnou hlídkovou činnost převzali od občana nalezeného psa na ul. Poličská, v OD Kaufland řešili „neplatící“ zákaznici a na žádost OO PČR prověřovali místa, kde by se mohla nacházet pohřešovaná osoba. Noční služba v 02:55 hodin řešila stížnost, že oznamovatelku již půl hodiny někdo obtěžuje zvoněním na zvonek. Hlídka na místě zjistila muže, který uvedl, že zvoní na přítelkyni, která ho nechce vpustit do domu. Strážníci muži doporučili, aby problémy řešil v denní době, což přislíbil a z místa následně odešel.

Dne 27.9.2016 strážník řešil stížnost na stání vozidel v zákazu stání na ul. Malé náměstí. V 08:23 hodin byl vyslán do OD Kaufland, kde se měla jedna zákaznice dopustit přestupku krádeže. Při ověřování osoby prostřednictvím OO PČR Svitavy vyšlo najevo, že se žena svého jednání dopustila opakovaně a pro podezření z trestného činu si věc na místě převzala hlídka PČR k dalšímu šetření. Dále strážníci vykázali bezdomovce, který si za trafostanicí na ul. Felberova udělal provizorní bydlení.