"Leželi" z různých důvodů

Dne 28.9.2016 strážníci pomohli vstát handicapovanému občanovi, který nebyl schopen se sám posadit na vozík. V odpoledních hodinách vyjela hlídka na základě oznámení na ul. Majakovského, kde ležel muž na zemi. Na místě strážníci muže ztotožnili a jelikož byl schopen samostatné chůze, odebral se sám domů.