Podezření na černou těžbu dřeva

Dne 1.10.2016 strážníci v součinnosti se složkami IZS zasahovali na ul. Neumannova, kde bylo zjištěno, že duševně nemocná žena odešla z domu. Následně při pátrání strážníci ženu nalezli na náměstí, převezli ji služebním vozidlem do místa bydliště, kde si ji převzala PČR.
Odpoledne strážníci řešili podezření z krádeže mladistvým pachatelem. Jelikož chlapec uvedl, že jej ke krádeži donutil někdo jiný pod pohrůžkou násilí, byla na místo přivolána PČR, která si případ převzala. Odpoledne ještě strážníci řešili komplikace vzniklé nesprávným parkováním vozidel u sportovní haly, dále mladíky „skákající do keřů“ na ul. Svitavská a také poskytli součinnost PČR při zákroku proti agresivnímu muži na ul. Kijevská. Noční služba zjistila podezření na „černou těžbu“ dřeva ve větrolamu – případ bude předán příslušnému odboru. Ve čtyřech případech strážníci řešili podezření na rušení nočního klidu. Vzhledem k nízkému stupni závažnosti strážníci nemuseli přistoupit k pokutě, ale postačovala domluva, popř. upozornění.