Různé úkony

Dne 17.10.2016 na žádost ředitelky MŠ v Lánech strážníci řešili řidiče vozidla, který bránil vjezdu pro zásobování do areálu školky.

Na ul. Kpt. Jaroše vykázali bezdomovce z kryté autobusové zastávky, kde se ubytoval před chladným počasím.

Na základě stížnosti občana, že u garáží na ul. Na Červenici jsou nezabezpečené odpadní šachty, které jsou plné vody a hrozí nebezpečí, že by do šachty mohl někdo spadnout, strážníci provedli provizorní zabezpečení šachet a informovali majitele pozemku a následně příslušné úřady ke sjednání nápravy.

V odpoledních hodinách provedli kontrolu klientky SOS tlačítka, naštěstí se jednalo o planý poplach, seniorka omylem zmáčkla tlačítko SOS na svém mobilu.