Spalování listí, krádež, spor, sebepožkozování

Dne 8.11.2016 strážníci řešili stížnost na zamořenou ul. Majakovského kouřem v důsledku spalování spadaného listí. Dále převzali od nálezce nalezenou dámskou kabelku, kterou následně předali majitelce, na ul. Hrnčířská řešili sousedský spor a v OD Kaufland krádež uložením blokové pokuty.

Dne 9.11.2016 strážníci převzali od paní nalezenou peněženku s doklady a finanční hotovostí, nález následně předali majitelce. Na ul. Wolkerova alej provedli asistenci posádce RZP u ošetření a následnému převozu psychicky narušené ženy do nemocnice.
Společně s hlídkou PČR strážníci provedli zákrok v budově rehabilitace na ul. Polní, kde se nacházel muž, který se sebepoškozoval (řezné rány na ruce). Muži bylo zabráněno v dalším sebepoškozování, na místo byla přivolána posádka RZP, která po nezbytném ošetření následně muže převezla na psychiatrické oddělení.