Svitavský park Patriotů

15Lis2016

Záměr rozšíření parku

Území parku Patriotů jako přechodová zóna mezi obytnou zástavbou a volnou přírodou má vysoký ekologický, krajinotvorný a rekreační potenciál mimo jiné v tom, že jím protéká Ostrý potok. Ten se rozvodňuje v přilehlém Vodárenském lese a po celý rok poskytuje velmi čistou vodu.

Záměr města je tento potenciál využít ve prospěch obyvatel a návštěvníků města v souladu s krajinou a přírodou. Město bude usilovat o doplnění území parku Patriotů mezi Svitavským stadionem a Vodárenským lesem o dvě nové vodní hladiny. Na louce mezi Ostrým potokem a Vodárenským lesem by měl vzniknout přírodní rybník, jehož základní funkce bude ekologická, bude přispívat k zadržování vody v přírodě a ke stabilizaci hladiny podzemní vody. Rybník bude neprodukční, bez chovu ryb.

V území nad Ostrým potokem směrem k dokončované části parku Patriotů město plánuje vybudovat koupací biotop. Voda v koupací nádrži bude čištěna přírodním způsobem bez využití chemie. O odstranění nežádoucích látek se postarají rostliny v oddělené čistící nádrži. Biotop bude doplněn o nezbytné zázemí pro návštěvníky včetně podpory volnočasových aktivit zaměřených na rodiny s dětmi. Záměr biotopu má i významný ekonomický rozměr, zkušení provozovatelé již existujících biotopů vykazují provozní zisk. Zdrojem vody pro biotop může být kromě Ostrého potoka také voda z blízkého vrtu u Lánského rybníka. Pokud se podaří odstranit ekologickou zátěž z bývalé chemické čistírny, čerpáním vody z tohoto vrtu dojde postupně ke snížení hladiny kontaminujících látek na úroveň pitné vody. Zatím je možné tuto vodu využívat pouze k užitkovým účelům a jejím rezervoárem bude nádrž připravená v horní části parku Patriotů. Ekologickou hodnotu čištění vody podtrhuje plán využít pro čerpání vody energii pouze z obnovitelných zdrojů. Záměr je teprve na svém začátku, je nutné nejdříve provést projekční práce pro stavební řízení, které nebude jednoduché. Vynaložené úsilí se však vyplatí, realizací záměru město získá na svém okraji další prostor s vysokou rekreační a přírodní hodnotou.             

Břetislav Vévoda

 

Slavnostní otevření druhé části parku a předání stromů a keřů svým majitelům

O víkendu 12. listopadu 2016 proběhlo v parku Patriotů slavnostní otevření druhé části tohoto areálu. Celkové náklady města Svitavy na prostor v této podobě činí 1 254 600 Kč. Během mrazivého odpoledne si účastníci vyslechli nové vize představitelů města a mohli se společně projít tímto nádherným parkem s nejvyšší „horou“ ve Svitavách – Kopcem patriotů (453 m n. m.). Majitelům stromů, kteří se zúčastnili výzvy o zakoupení vlastní zeleně a tím podpořili vzhled a hlavní ideu parku, byly předány drobné dary a mapa s vyznačením místa svého stromu či keře. Našim patriotům velmi děkujeme a vážíme si ochoty zúčastnit se společných svitavských projektů. Pevně věříme, že tento park bude trvalým odkazem jejich osobnosti a vzpomínkou, která bude stále krásně růst. Jména hrdých majitelů nese deska upevněná do kamene v části geoparku. Myslím, že se nám daří budovat zcela unikátní místo, které bude sloužit jako zóna aktivního odpočinku a relaxace nejen pro místní občany, ale i návštěvníky z jiných měst a obcí. Můžeme být právem na co hrdí.  

Petr Šmerda

Datum: 15.11.2016

Fotogalerie