Odstranění nebezpečí zhora

Dne 12.11.2016 strážníci řešili stížnost na neoprávněné stání vozidel na vyhrazeném parkovišti pro osoby ze zdravotním postižením u OD Kaufland. Na hlavní silnici v Lačnově prověřovali oznámení o uvolněné lampě na veřejném osvětlení. Jelikož hrozilo bezprostřední nebezpečí, že se lampa uvolní a spadne na projíždějící vozidlo, kontaktovali strážníci operačního HZS. Jednotka HZS následně na místě provedla odstranění nebezpečí odstřižením lampy. O závadě byl tel. informován správce veřejného osvětlení. Dále strážník na upozornění občana požádal mysliveckého hospodáře o úklid mrtvé srny na poli za kojeneckým ústavem.
Noční směna ve dvou případech řešila stížnosti na rušení nočního klidu.