Nemocnice Pardubického kraje upozorní na problematiku proleženin

16Lis2016

Zdravotníci na celém světě bojují s dekubity, neboli proleženinami. U nemocných mohou vzniknout i během několika hodin, což následně výrazně prodlouží dobu léčení. Proto na tuto problematiku každoročně upozorňuje Světový den STOP dekubitům, jehož cílem je zvýšení povědomí o proleženinách a především zvýšení informovanosti veřejnosti o prevenci.

K celosvětové výzvě Evropského poradního sboru pro dekubity (EPUAP) se připojuje rovněž Nemocnice Pardubického kraje. V pátek 18. listopadu 2016 se ve všech pěti nemocnicích uskuteční osvětová akce pro veřejnost zaměřená na prevenci dekubitů, kterou připravil úsek ošetřovatelské péče. Bude probíhat od 9:00 do 12:30 hodin (ve Svitavách ve vestibulu). „Chceme ve všech našich nemocnicích upozornit, že proleženiny jsou problémem v celosvětovém měřítku. Mohou vzniknout nejen v průběhu hospitalizace, ale i v domácím prostředí. Proto chceme oslovit širokou veřejnost a poradit, jak vzniku proleženin předcházet nebo jak postupovat při jejich vzniku, a nabídnout řadu dalších informací,“ uvedla Světlana Jeřábková, ředitelka ošetřovatelské péče Nemocnice Pardubického kraje.
Prevence hraje zásadní roli v boji proti dekubitům. Je několikanásobně levnější než samotná léčba. Proto je nesmírně důležité, aby se o této problematice hovořilo a aby byli lidé informováni. Nejen laická veřejnost, ale i zdravotnický personál. Proto jsem uvítal nedávný seminář na toto téma pro zdravotní sestry Pardubické nemocnice. A pochopitelně vítám i nadcházející akci pro širokou veřejnost,“ řekl Ivo Bureš, primář Geriatrického centra Pardubické nemocnice a zároveň předseda České společnosti pro léčbu rány.

Dekubitus je poškození kůže nebo tkání kůže. Příčinou vzniku je nadměrné mechanické zatížení kůže, tlak, tření, střižné síly, vlhkost, nedostatečná výživa a hlavně dlouhodobé ležení na lůžku bez změny polohy. Může být v rozsahu od trvalého začervenání až po odumřelou tkáň postihující svaly, šlachy a kosti. Jedná se o zásadní problém, neboť se proleženiny špatně hojí. Nejrizikovější skupinou jsou lidé starší 70 let, imobilní pacienti nebo nemocní se sníženou cítivostí, například diabetici nebo lidé po cévní mozkové příhodě. Dekubity s sebou nesou nejen zvýšené riziko infekce, ale stoupá i riziko úmrtí.
„Dekubity komplikují léčbu, která je pak pochopitelně výrazně ekonomicky nákladnější. Infekce může ohrozit i zdravotnický personál,“ upozornil primář Bureš. „A proto je důležité věnovat velkou pozornost prevenci,“ dodala ředitelka ošetřovatelské péče Jeřábková. Mnoho užitečných informací o problematice proleženin může každý zájemce načerpat v pátek 18. listopadu. Odborníci na každém z pěti pracovišť Nemocnice Pardubického kraje představí možnosti, jimiž lze předcházet vzniku dekubitů. Bude připravena ukázka polohovacích pomůcek a správného polohování, poradenství v oblasti výživy, správné péče o pokožku či řešení inkontinence, představení materiálů na vlhké hojení ran či konzultace s rehabilitačním pracovníkem.

„Budeme připraveni poradit všem, kteří doma pečují o své blízké, a rádi zodpovíme i dotazy na téma návaznosti péče po propuštění pacienta do domácího prostředí, na spolupráci s Charitou a Domácí péčí, sociální poradenství a rehabilitační ošetřovaní,“ uvedla ředitelka ošetřovatelské péče Jeřábková.

 

Dušan Korel


Zuzana Pustinová

Soubory ke stažení