Krádež kabelky, BESIP, bezdomovci

Dne 22.11.2016 strážníci poskytli součinnost PČR při řešené krádeže kabelky v Penny marketu – dále se záležitostí zabývá PČR. S příchodem zimy se začali v blízkosti a uvnitř obchodních domů zdržovat známí bezdomovci. Strážníci je v posledních dnech na základě stížností ostrahy (že obtěžují zákazníky), opakovaně vykazují z prostor prodejny.
Noční služba 22.11.2016 na základě oznámení občana, že je vysunuté víko kanálu na ul. Felberova toto víko nasadila zpět, aby nedošlo k ohrožení osob.
Dne 23.11.2016 strážníci ráno řešili stížnost na nesprávně parkující kamióny, odpoledne asistovali RZS při ošetření podnapilého pacienta. Dále hlídka převzala odchyceného psa (kterého si následně majitel vyzvedl), převzala odstavené jízdní kolo a řešila krádež v obchodním domě Kaufland. V noci pak strážníci ověřili stížnost na rušení nočního klidu.