Ve Svitavách téměř klid

Dne 29.11.2016 strážníci mimo běžnou hlídkovou a kontrolní činnost řešili drobná oznámení a podněty od občanů.

Dne 30.11.2016 strážníci řešili stížnost na parkování vozidel na chodníku na ul. Říční, vyrozuměli majitelku vozidla, které se samovolně rozjelo o zastavilo se uprostřed křižovatky na ul. Felberova. Dále předali obdrženou informaci správci místních komunikací o poškozeném ostrůvku u přechodu pro chodce na ul. T.G.Masaryka před základní školou.