Otevřené okénko u vozidla, neshody mezi manžely, poškozování, prověřování oznámení

Dne 4.2.2017 v 0:15 hod. strážníci přijali oznámení občana, že u osobního automobilu na ul. Kapitána Jaroše je otevřené okénko. Hlídka zjistila majitele vozu, kterého upozornila na tuto skutečnost. Naštěstí žádná škoda na majetku nevznikla.
V 15:00 hod. strážníci vyjížděli na žádost PČR na ul. Marie Majerové, kde docházelo k neshodám mezi manžely. Následně se na místo dostavila i hlídka PČR, která si případ převzala.
Tento den strážníci dvakrát poskytli součinnost PČR. Poprvé v 16:15 hod. při řešení případu bezdomovců na autobusovém nádraží a ve druhém případě při při prověření oznámení, kdy muž rozbil kamenem okno na ul. Revoluční, když se „dobýval“ na svého známého.

Dne 5.2.2016 strážníci řešili na základě tel. oznámení nesprávně parkující automobily u vlakového nádraží – před autobusovou zastávkou, prověřili vozidlo které delší dobu parkuje u obchodního centra zda není kradené, pomohli občanovi, který si zabouchl byt a neměl klíče (zajistili zámečníka), zadokumentovali poškození obrubníků u chodníku na ul. Průmyslová a převzali nalezenou registrační značku, kterou následně předali majiteli.
Večer ještě strážníci upozornili firmu provádějící zimní údržbu komunikací, že některé silnice jsou namrzlé. Na základě této informace technik provedl kontrolu a následně došlo k „posypání“ vozovky.
Ve 21:50 strážníci vyjížděli k řešení nezvyklého případu. Muž požádal o pomoc při řešení neobvyklé situace. Před domem se nacházel s přítelkyní se kterou se právě „rozešel a ona se mu chtěla pomstít tím, že by informovala jeho manželku, že ji byl rok nevěrný, čemuž se on pokoušel zabránit. Následně po domluvě strážníků dotyčná odešla pryč a muž se vrátil domů.