BESIP, různá pomoc, podomní prodejce, podnapilá žena, EET v praxi, žebráci, podezření z TČ, krádež, injekční stříkačka ij.

Dne 26.2.2017 se strážníci zabývali mimo jiné, na základě stížnosti dopravními přestupky (nesprávným parkováním), probudili spícího opilce u vchodu do jednoho domu na sídlišti a také řešili ve spolupráci s PČR případ, kdy si majitel bytu nechal klíče ve dveřích a byt nezabezpečil, přičemž vznikla obava z ohrožení jeho života (naštěstí planá). Také strážníci zjistili neuzamčenou garáž na ul. Antonína Slavíčka o které informovali jejího majitele.

Dne 27.2.2017 v odpoledních hodinách strážníci na základě tel. oznámení zjistili podomní prodejce elektřiny. Jelikož je tento prodej na území města zakázán, vyřešili přestupek blokovou pokutou. Večer hlídka vyjela na základě tel. oznámení do jednoho domu na náměstí Míru, kde ležela podnapilá žena. Strážníci kontaktovali jejího otce, který si dceru „vyzvedl“.

Dne 28.2.2017 v časných ranních hodinách strážníci vyjížděli společně s PČR do herny na náměstí Míru, kde se tři mladíci údajně hruběji dožadovali účtenky „EET“ a obsluha ji nebyla z důvodu poruchy schopna ihned vydat. Po zklidnění situace strážníky dotyční hernu opustili.
Téhož dne strážníci ještě prověřili pomocí čtečky čipů na žádost PČR psa, který byl sražen vozidlem (čip negativní).
Na ul. Dimitrovova řešili strážníci dopravní situaci, kdy došlo k zablokování vjezdu do areálu firmy nákladním automobilem, následně obdobnou situaci řešili ještě na ul. Kijevska, kdy řidič zablokoval vjezd do areálu internátu školy.
V odpoledních hodinách strážníci přijali oznámení, že na náměstí Míru se pohybuje muž který se od kolemjdoucích snaží vylákat peníze a uvádí, že je potřebuje na opravu vozidla, oznamovatel z předchozí zkušenosti ví, že to není pravda. Na místo vyjela hlídka, která ověřila totožnost uvedeného muže a upozornila jej, že žebrání je ve městě zakázáno. Následně stejné jednání ještě strážníci řešili u prodejny Kaufland.
V podvečer strážníci přijali oznámení muže, že do jeho „maringotky“ se někdo vloupal. Podezření z trestného činu strážníci předali PČR.

Dne 1.3.2017 v dopoledních hodinách strážníci převzali od zaměstnanců fi Sportes netopýra, kterého nalezli při údržbě zeleně. Strážníci netopýra následně umístili do záchranné stanice ve Vendolí. V odpoledních hodinách na upozornění občana strážníci provedli sběr použité injekční stříkačky z veřejného prostranství na ul. 5. Května, uložením do sběrného boxu, který bude následně předán k likvidaci odbornou firmou. Strážníci také řešili krádeže v OD Albert, v prvním případě uložením blokové pokuty, ve druhém případě pro podezření ze spáchání recidivy (trestného činu) předáno policii ČR k dalšímu šetření.