Aktuality

 
13Črvc2016

Různé stížnosti, různá řešení

Dne 28.6.2016 strážníci mimo běžnou činnost strážníci vyjížděli k ženě volající o pomoc na ul. Větrná. Na místě se nacházela složka IZS a PČR. Strážníci následně vyrozuměli příbuznou uvedené ženy, aby si zabezpečila byt. Dále dopoledne strážníci poskytli ...

celý článek

13Črvc2016

Od pomoci hendikepovanému muži, přes řešení průjezdu lesem, krádeže po pokus o uspání lišky

Dne 25.6.2016 strážníci pomohli zdravotně handicapovanému občanovi bydlícímu na ul. T. a Fügnera vylézt z vany, řešili na základě fotopasti neoprávněný vjezd na lesní pozemek, prověřili na základě žádosti zaměstnance „Vodárenské“ oznámení, že u vodárny a vrtů ...

celý článek

13Črvc2016

Od usměrňování dopravy po řešení stížností na hlasitou hudbu

Dne 23.6.2016 strážníci prováděli běžnou pracovní činnost. Mimo to také ověřili stížnost na neoprávněné stání na vyhrazeném parkovišti, dále v důsledku závažné nehody na silnici I/35 směrem na Litomyšl se strážníci museli výrazně se zapojit do usměrňování ...

celý článek

13Črvc2016

Od mrtvého holuba po řešení občanského soužití

Dne 20.6.2016 strážníci mimo další běžné záležitosti řešili stížnost na bezdomovce, který opakovaně spí v prostoru kontejnerů, opodál ZŠ Felberova. Strážníci muži nabídli pomoc, kterou odmítl. Strážníci toto místo ještě jednou zkontrolovali a zjistili,že muž je ...

celý článek

13Črvc2016

Od vykázání bezdomovců, přes pomoc v nemocnici po kontrolu BESIPu

Dne 16.6.2016 strážníci vykázali bezdomovce z nádraží ČD, kde se nevhodně choval k cestujícím. Na žádost personálu psychiatrického oddělení Svitavské nemocnice asistovali při zklidnění a následnému přikurtování neklidného pacienta na lůžko. V OD Kaufland řešili ...

celý článek

22Črv2016

Spolupráce s PČR

Dne 15.6.2016 hlídka MP převzala zraněného dravce kterého převezla do Zeleného Vendolí, stejně jako v předchozích dnes strážníci provedli kontrolu okolí bytových domů na ul. R.Kloudy se zaměřením na kouřící děti, které mají znečišťovat uvedené místo. Také hlídka ...

celý článek

22Črv2016

Všehochuť práce strážníků

Dne 14.6.2014 mimo jiné strážníci řešili zavazející vozidla parkující v místech, kde stavební firma měla provádět opravu chodníku, převzali nález dokladů a peněz, který následně předali majiteli (žák ZŠ), na žádost PČR pátrali po chlapci, který nepřišel do školy, ...

celý článek

22Črv2016

Stížnost na parkující vozidlo

Dne 13.6.2016 strážníci ověřili stížnost na parkující vozidlo na chodníku na ul. Kapitána Jaroše – přestupci udělili pokutu. Dále na základě stížnosti projednali s chovatelem chov psů v bytě, řešili stížnost na parkování na vyhrazeném parkovišti a pokutou vyřešili ...

celý článek

22Črv2016

Zajímavosti z 12. 6. 2016

Dne 12.6.2016 ráno strážníci asistovali PČR při řešení narušování občanského soužití na náměstí Míru, prověřili oznámení, že u kontejnerů leží muž – jednalo se o bezdomovce, který následně odešel. Dále strážníci odemkli hřbitov, který byl uzamčen a ...

celý článek

20Črv2016

Chudák pes

Dne 11.6.2016 strážníci řešili drobnou krádež v OD Kaufland. Na ul. Olbrachtova prověřovali oznámení, že se v kolejišti pohyboval pes bez dozoru, kterého následně srazil projíždějící vlak. Psa se následně podařilo lokalizovat u chaty Rosnička, pes měl poraněnou přední ...

celý článek

20Črv2016

Vyjíždíme řešit cokoliv

Dne 10.6.2016 strážník prověřoval oznámení, že se v jednom neobydleném domě na ul. Česká neoprávněně zdržují bezdomovci. Strážník na místě zjistil, že se v domě nachází nám dobře známý P.M., který vlastní 1/18 domu. Dále od zaměstnance fi. Sportes převzal ...

celý článek

20Črv2016

Podomní prodej a podomní nábízení služeb je ve Svitavách zakázáno

Dne 7.6.2016 strážník prověřoval oznámení o výskytu „podomních prodejců“ na sídlišti u vlakového nádraží. Strážník na místě zjistil 3 muže, kteří v rozporu s nařízením města nabízeli odběratelům levnější energie. Za svoje jednáními dostali blokové pokuty. ...

celý článek

20Črv2016

Prověřování oznámení

Dne 9.6.2016 strážníci přidělili práci pracovníkovi vykonávajícímu obecně prospěšné práce, převzali nález horského kola, na základě stížnosti udělili blokovou pokutu řidičce, která blokovala výjezd na pozemní komunikaci na ul. E. Beneše, prováděli preventivní ...

celý článek

20Črv2016

Hlídková činnost

Dne 8.6.2016 se strážníci mimo jiné běžnou hlídkou činností v osmi lokalitách ve městě zabývaly nebezpečnou ulomenou větví stromu na dětském hřišti a tuto závadu oznámili správci, v restauraci Sáhir odchytili psa bez majitele a umístili ho do útulku. Také zajistili ...

celý článek

08Črv2016

Překračovali rychlost

Dne 6.6.2016 se strážník mimo jiné zabýval výskytem bezdomovců na různých místech ve městě. Od stavařů na ul. Hraniční převzal zatoulaného psa, kterého převezl do útulku pro opuštěné psy ve Vendolí. Na žádost správce zeleně strážníci řešili parkování vozidla v ...

celý článek