Vybrané události z MP Svitavy 20.5.-23.5.2017

Pomoc občana – poděkování
Dne 22. 5. 2017 kolem 20.15 h bylo jedním z občanů na služebnu městské policie oznámeno, že na parkovišti u autobusového nádraží ve Svitavách nalezl peněženku s finanční hotovostí a doklady (ŘP, OP apod.). Ze strany MP byl informován majitel peněženky a dokladů, který strážníkům sdělil, že se již na místo ztráty vrací, jelikož doma před chvíli zjistil, že doklady a peněženku postrádá. Peněženka mu musela z batohu vypadnout, když vysedal z autobusu. Na místě se dotyčný spojil s nálezcem a věci si převzal. Velké poděkování patří nálezci, jeho snaze vyhledat majitele peněženky a za slušné a čestné jednání.


Hlídka městské policie byla dne 22. 5. 2017 v 19:32 požádána ze strany PČR o spolupráci při řešení občanského soužití na ul. Pražská ve Svitavách poblíž vlakové zastávky. Zde si muž a žena řešili své partnerské problémy, které přerostly do vzájemného konfliktu a muž začal fyzicky napadat dotyčnou ženu. Na místě bylo ze strany strážníků zabráněno dalšímu napadání a věc předána k šetření Policii ČR.

Dne 22. 5. 2017 v 13.00 zasahovala hlídka strážníků městské policie na ul. Riegrova ve Svitavách proti muži, který se v jednom z bytových domů choval agresivně, hlučně a sousedům silně bouchal na dveře, kdy některé dveře i poškodil. Na místě bylo hlídkou zjištěno, že se jedná o muže trpícího schizofrenií. Strážníci na místě zvolili adekvátní postup a s mužem na místě začali vyjednávat, což se ukázalo jako velmi účinné. Muž posléze hlídku uposlechl a zanechal svého jednání a s hlídkou komunikoval. Po dalším vyjednávání bylo docíleno dobrovolného odchodu muže ze vchodu. Muž následoval strážníky a přivolanou RZS byl převezen na oddělení psychiatrie ve Svitavách. Strážníci k převozu poskytli asistenci. Hlídka na místě předvedla profesionální jednání a je patrné, že vhodně zvolená slova a dobrá komunikace má úspěch.

Dne 21. 5. 2017 v 22:25 h hlídka na ul. Moravská ve Svitavách narazila na opilce, který ležel na silnici a nohy měl vystrčené na vozovku. Dotyčný byl hlídkou probuzen, zjištěn jeho zdravotní stav, přivolána RZS a provedeno jeho ošetření. Bylo zjištěno, že pro svoji podnapilost upadl a zranění si způsobil sám. Naštěstí se nestalo nic horšího a muž mohl po svých nohou odejít…

Dne 20. 5. 2017 ve večerních hodinách byla hlídka vyslána na náměstí Míru ve Svitavách do jedné z restaurací, kde dva podnapilí muži odmítali opustit hernu. Obsluha hlídku požádala o vykázání osob z místa, což po vyzvání oba muži dobrovolně učinili. Z preventivních důvodů hlídka zůstala na místě a monitorovala další jednání mužů. Vzápětí z restaurace odcházela další skupina hostů a s uvedenými muži se dostala do verbálního konfliktu. Hlídka situaci na místě uklidnila a vypadalo to, že se všichni účastníci v poklidu rozejdou. Vzápětí došlo poblíž Informačního centra na náměstí Míru k fyzickému napadení mezi některými předchozími účastníky hádky. Hlídka na místě provedla zákrok a proti jednomu z mužů muselo být použito donucovacích prostředků. Věc byla k dalšímu šetření předána na Policii ČR. Zákrok se obešel bez zranění.

Mgr. Rostislav Bednář
velitel MP Svitavy

Fotogalerie