Vybrané události z MP Svitavy 25.5.-29.5.2017

Hned ve dvou případech dne 28. 5. 2017 zasahovali strážníci v obchodní centru U Tří mostů ve věcech krádeže zboží. V obou případech byl zloděj zadržen. V prvním případě se podezřelý muž dopustil krádeže většího množství dražších voňavek v prodejně drogérie. V druhém případě šlo o krádež, kdy podezřelá žena odcizila zboží v prodejně hypermarketu. Co mají oba případy společné je, že oba podezřelí kradli opakovaně a již byli za obdobnou trestnou činnost odsouzeni. Z těchto důvodů byly obě osoby předány k dalšímu řešení Policii ČR.

Dne 27. 5. 2017 v 17:27 h bylo výpravčím ČD oznámeno, že se na nádraží ve Svitavách začala srocovat mládež a na zastávce plivou po zemi a výrazně hlučí. Na jeho výzvy, aby se chovali slušně, nereagují. Po příjezdu hlídky se na místě nacházelo několik mladistvých osob s tím, že hlídce sdělily, že cestují do Březové nad Svitavou a že je pravdou, že se na nádraží asi chovali neslušně. Přítomní byli upozorněni na pravidla slušného chování, zákaz kouření na nádraží a dodržování čistoty. Věc byla řešena domluvou.

Dne 26. 5.2017 v 22:26 h vyjížděla hlídka strážníků městské policie na ul. U Stadionu, kde mělo docházet k narušování veřejného pořádku. Na místě se nacházela skupina podnapilých a značně rozjařených mladíků, kteří se pohybovali okolo tribuny stadionu a byli značně hlasití. Při kontrole těchto osob bylo zjištěno, že nejde z jejich strany jen o narušování nočního klidu, ale mladíci měli u sebe tři značky z přenosného dopravního značení. Po výzvě strážníků bylo dopravní značení nepoškozené vráceno zpět na své místo a věc byla s dotyčnými vyřešena udělením blokové pokuty.

Poskytnutí pomoci

Na služebnu městské policie se dne 26. 5. 2017 ve večerních hodinách, telefonicky obrátila žena trvale bydlící ve Znojmě, že má obavu o svoji dceru, kterou si u ní kolem 16.00 h vyzvedl její otec, a odjeli na víkend do Svitav. Ačkoli o osobě měli podat zprávu, neučinili tak a dotyčná vyjádřila obavu, zda se jim něco nemohlo při cestě stát. Žádosti o pomoc bylo z naší strany samozřejmě vyhověno a otec s dcerou byli zastiženi v pořádku doma. Matce byla zpětně podána informace a věc ukončena.

Poděkování za všímavost

Dne 26. 5. 2017 bylo v odpoledních hodinách na služebnu městské policie přijato oznámení od jedné z občanek města, že ze svého okna vidí, jak se nějaká dívka, na hřišti na ul. Svitavská ve Svitavách, snaží zapalovačem zapálit síť sloužící jako oplocení hřiště. Ve věci byl poskytnut i popis osoby a za využití kamerového systému byla situace zaměřena a monitorována. Na místo byla ihned vyslána hlídka, která v podezřelé zjistila nezletilou osobu. Ta se k věci přiznala a ve věci bylo zjištěno, že po opálení sítě došlo k jejímu přetržení. Ve věci byli vyrozuměni rodiče nezletilé, orgán sociálně právní ochrany dítěte a poškozená organizace. Poděkování za zjištění podezřelé osoby z poškození sítě, patří především paní, která si věci všimla, velmi děkujeme.

Prevence

Dne 25. 5. 2017 navštívila služebnu městské policie milá návštěva. Na prohlídku přišlo kolem dvaceti dětí z Mateřské školky Čs. armády ve Svitavách. Děti se podívaly na kamerový systém města, našly si místa, kde sami bydlí nebo která znají z procházek po Svitavách. Zároveň byly úměrně věku seznámení s tím, co obnáší práce strážníků městské policie, byly jim vysvětleny základní principy pravidel při jízdě na kole a nutnosti používání cyklistické helmy. Děti strážníky obdarovaly krásnými vlastnoručně namalovanými obrázky a na oplátku byly dětem předány drobné dárky (reflexní pásky a cyklistické mapky).

Mgr. Rostislav Bednář
velitel MP Svitavy

Fotogalerie