Cyklohlídka Městské policie Svitavy vyrazila do terénu

19Črv2017

Počínaje 19. červnem 2017 zavádí Městská policie ve Svitavách novinku - pravidelné cyklohlídky, které budou vyrážet do terénu po celém katastrálním území města Svitav. Letos jde o zkušební projekt městské policie a hlídky budou vysílány do terénu po celé léto. Pokud se zavedení cyklohlídek osvědčí, plánujeme jejich nasazení každý rok již od května až do září.

Výhodou cyklohlídek je fakt, že strážníci mohou operativněji vykonávat hlídkovou činnost na rozlehlých prostranstvích městské aglomerace, kde je potřeba rychlejšího přesunu a není vhodné nebo možné ho provádět motorizovanými prostředky. Strážníci v cyklohlídkách budou dohlížet na dodržování veřejného pořádku, monitorovat městský mobiliář v parcích či v přírodních lokalitách využívaných k rekreaci a odpočinku, pohybovat se v zahrádkářských koloniích, cykloturistických trasách v okolí města, ale i ve městě samotném. V neposlední řadě budou řešit i věci týkající se plynulosti a bezpečnosti silničního provozu, zejména na cyklostezkách. Hlavním účelem však je, být všem občanům blíže, umět poradit a působit také preventivně. Strážníci vyjíždějí v modrých trikotech s označením Městská policie Svitavy a můžete se na ně obracet s konkrétními podněty.

V rámci zkušebního projektu se chceme tento rok pohybovat především v lokalitách: Svitavský stadion a okolí, cyklostezka Vějíř – Vendolí, Vodárenský les, park Patriotů, Langrův les, Sluneční stráň, okolí rybníka Rosnička, trasy v lesním areálu Brand, cyklostezka ve Svitavách-Lačnově, areály volného času ve městě, zahradní kolonie v okolí města a podle situace či potřeby i v jiných částech našeho města. Budeme rádi za každý váš ohlas k nově zavedeným cyklohlídkám.

Rostislav Bednář
velitel MP Svitavy

 

Zuzana Pustinová