Cyklohlídka Městské policie Svitavy vyrazila do terénu

Počínaje dnem 19. června 2017 zavádí Městská policie ve Svitavách novinku a to pravidelné cyklohlídky, které budou vyrážet do terénu po celém katastrálním území města Svitav. Letos jde o zkušební projekt městské policie a hlídky budou vysílány do terénu po celé léto. Pokud se zavedení cyklohlídek osvědčí, plánujeme jejich nasazení každý rok a to již od měsíce května až do měsíce září.
Výhodou cyklohlídek je fakt, že strážníci mohou operativněji vykonávat hlídkovou činnost na rozlehlých prostranstvích městské aglomerace, kde je potřeba rychlejšího přesunu a není vhodné nebo možné ho provádět motorizovanými prostředky. Strážníci v cyklohlídkách budou dohlížet na dodržování veřejného pořádku, monitorovat městský mobiliář v parcích či v přírodních lokalitách využívaných k rekreaci a odpočinku, pohybovat se v zahrádkářských koloniích, cykloturistických trasách v okolí města, ale i ve městě samotném. V neposlední řadě budou řešit i věci týkající se plynulosti a bezpečnosti silničního provozu, zejména na cyklostezkách. Hlavním účelem však je, být všem občanům blíže, umět poradit a působit také preventivně. Strážníci vyjíždějí v modrých trikotech s označením Městská policie Svitavy a můžete se na ně obracet s konkrétními podněty.
V rámci zkušebního projektu se chceme tento rok pohybovat především v lokalitách: Svitavský stadion a okolí, cyklostezka Vějíř – Vendolí, Vodárenský les, park Patriotů, Langrův les, Sluneční stráň, okolí rybníka Rosnička, trasy v lesním areálu Brand, cyklostezka ve Svitavách-Lačnově, areály volného času ve městě, zahradní kolonie v okolí města a dle situace či potřeby i v jiných částech našeho města. Budeme rádi za každý Váš ohlas k nově zavedeným cyklohlídkám.

Mgr. Rostislav Bednář
velitel MP Svitavy

Fotogalerie