Vybrané události z MP Svitavy 19.6.-22.6.2017

Dne 19. 6. 2017 v dopoledních hodinách přijala stálá služba městské policie oznámení od ředitelky jedné ze základních škol, že za ní přišel žák školy s tím, že má obavu o svoji matku. Matka se údajně měla pohádat se svým přítelem a vyhrožovat sebevraždou prášky. Hlídka okamžitě vyjela do místa bydliště dotyčné, kde však dveře bytu nikdo neotvíral. Na místě byla důvodná obava o život a zdraví ženy, kdy všechny prověřené okolnosti naznačovaly, že žena je uvnitř bytu. Za pomocí klíčů, které na místo dovezl přítel zmíněné ženy, došlo k otevření bytu a uvedená byla nalezena v ložnici na posteli, kde spala a naštěstí nedošlo k závažnějšímu incidentu. Lékařském ošetření nepožadovala, uvedla, že jen spala a momentálně s přítelem řeší partnerské neshody.

Dne 19. 6. 2017 v poledních hodinách oznámil jeden se všímavých spoluobčanů, že na parkovišti u Fabriky je vatě uzavřen pes a už asi deset minut štěká. Vzhledem k tomu, že bylo teplé počasí, měl oznamovatel obavu o zdraví psa, a proto se obrátil na linku 156. Hlídka na místě zjistila, že vozidlo má pootevřené boční okno a také střešní okno. Do vozidla byl zajištěn dostatečný přívod vzduchu. Vozidlo bylo navíc zaparkováno ve stínu. Tento příběh skončil dobře a nebylo třeba věc dále řešit.

V tomto týdnu došlo k zvýšení počtu krádeží v obchodních domech ve Svitavách. Nešlo o krádeže věcí jiné osobě, ale o krádeže zboží. Hlídky městské policie tak řešili ve dnech 19. 6. až 21. 6. hned čtyři krádeže a co všechny měly jeden stejný příznak. Všichni pachatelé krádeží byli již osobami recidivními, tedy již byli za podobné krádeže řešeny v minulosti. Jelikož strážník nemůže v takovém případě věc řešit v blokovém řízení, byli všechny případy předány k dalšímu řešení ke správnímu orgánu.

Prevence na městské policii

Dne 22. 6. 2017 navštívila služebnu městské policie milá návštěva. Na prohlídku přišlo kolem dvaceti dětí z jedné mateřské školky ve Svitavách. Děti se podívaly na kamerový systém města, našly si místa, kde sami bydlí nebo která znají z procházek po Svitavách. Zároveň byly úměrně věku seznámení s tím, co obnáší práce strážníků městské policie, byly jim vysvětleny základní principy pravidel při jízdě na kole a nutnosti používání cyklistické helmy. Děti strážníky obdarovaly krásnými vlastnoručně namalovanými obrázky a na oplátku byly dětem předány drobné dárky.

Mgr. Rostislav Bednář
velitel MP Svitavy

Fotogalerie