Slavnostní ocenění mentorů a mentorek za práci s dětmi ve školním roce 2016/2017

23Črv2017

Za účasti starosty města Svitavy Davida Šimka se 22. června v obřadní síni města Svitavy uskutečnilo slavnostní ocenění studentů – mentorů a mentorek, kteří ve školním roce 2016/2017 působili v projektu města Svitavy s názvem Mentorská asistence (na snímcích). Projekt je součástí programu podpořeného z dotačních prostředků Ministerstva vnitra ČR pod názvem Svitavy - aktivity sociální prevence 2017.
Hlavním cílem projektu je posílení motivace ke vzdělávání a sebevzdělávání u žáků s poruchami učení nebo problémy ve vztazích s vrstevníky. Dílčím cílem je výcvik mentorů z řad studentů se zájmem o studium humanitních, sociálních nebo pedagogických oborů, možnost pomoci a aktivizace rodin „neúspěšných žáků“, zlepšení přístupu odborníků k rizikovým rodinám ve městě nebo příspěvek k sanaci některých ohrožených rodin.
Pro žáky prvního stupně směřují cíle především do oblasti učení. Základní snahou není naučit žáky pouze konkrétním znalostem v některém předmětu, ale zejména posílit dovednost při vlastní přípravě na vyučování. Pro žáky z druhého stupně, kde je schopnost změn v přípravě na vyučování omezena, je práce zaměřena na tzv. vztahový mentoring, zacílený primárně na posílení sebeobrazu, sebedůvěry a sebereflexe žáka i mentora.
Cílovou skupinu projektu tvoří žáci svitavských základních škol s poruchami učení a chování nebo s problémy v učebním procesu. Do projektu bylo ve školním roce 2016/2017 zapojeno 40 dětí. S nimi pracovalo 35 mentorů a mentorek. Na systematickou práci probíhající každý den v týdnu od 14 do 17 hodin dohlíželo v pozicích tzv. průvodců mentorů 8 profesionálů a dobrovolníků z neziskových organizací – Krizového centra J. J. Pestalozziho a Bonanzy. Jednalo se zejména o psychology, pedagogy nebo sociální pracovníky (na snímcích někteří společně s mentory). Zázemí pro mentoring bylo zajištěno ve spolupráci s městskou knihovnou v centru Fabrika a v Krizovém centru J. J. Pestalozziho. Do projektu byli aktivně zapojeni také pedagogové všech svitavských škol. Podíleli se zejména na vytipování dětí a v průběhu roku komunikovali s mentory a přispívali k hledání efektivních způsobů práce s žáky. Mentoři i průvodci mentorů pravidelně komunikovali s rodiči zapojených dětí.
V průběhu roku byla pro mentory připravována pravidelná skupinové setkání v rámci tzv. podpůrných skupin. Výsledky reflexe práce mentorů zabezpečoval Jan Buchta, vedoucí služeb Bonanzy, který mentory celoročně vedl při zaznamenávání průběhu mentoringu prostřednictvím tzv. sebereflexivních deníků. Součástí slavnostního ocenění mentorů byly také fotografie z činnosti v průběhu školního roku, které představila Silvie Bělehrádková z Bonanzy Vendolí, která se společně s Jarmilou Mašlánovou věnují celoročnímu vedení mentorů a mentorek v Bonanze.
Program mentorské asistence v současnosti propojuje i aktivity jednotlivých škol, které v rámci projektu inkluze ZŠ Lačnov zabezpečují nejrůznější formy "doučování" nebo speciální přípravy na vyučování prostřednictvím učitelů, speciálních pedagogů, psychologů a cca tří desítek asistentek. Současný způsob podpory žáků a rodin ve Svitavách je i v rámci ČR na velmi vysoké úrovni.
Věříme, že podstatnou část této velkorysé profesionální i dobrovolnické podpory se podaří udržet i do dalších let a postupně zvyšovat její efektivitu. Základní snahou bude maximum odpovědnosti za proces výchovy ponechat jednotlivým rodinám.

Všem účastníkům mentorské asistence patří poděkování za dlouhodobou a systematickou pomoc znevýhodněným dětem a jejich rodinám.

Seznam mentorů - 2016/2017 (na společném snímku):
Matěj Richtr, Zuzana Matrasová, Anna Štěrbová, Josef Kubásek, Aneta Zamazalová, Michaela Koutná, Ondřej Konopáč, Tereza Brandejsová, Veronika Jůzová, Markéta Axmanová, Romana Fuksová, Soňa Beranová, Adéla Klegerová, Monika Vlková, Adéla Svobodová, Eliška Stráníková, Denisa Marková, Julie Mizerová, Hung Doan Tran, Eva Hannelore Schmidova, Pham Gia Kien, Vendula Bednářová, Denisa Severová, Denisa Kinclová, Lucie Mrázová, Michaela Vogelová, Vojtěch Hajský, Veronika Kovářová, Jan Boštík, Gabriela Vogelová a Nikola Valíčková.

Vedení mentorů: Jarmila Mašlánová, Silvie Bělehrádková, Petra Willantová, Irena Valtová
Vedení podpůrné skupiny: Jan Buchta
Supervize: Lenka Buchtová, Jarka Auerová

Text: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality

Fota: Zuzana Pustinová

Datum: 22.6.2017

Fotogalerie