Nabídka zaměstnání - manažer/ka komunikace

14Črvc2017

Město Svitavy
starosta města Svitavy vypisuje výběrové řízení na pozici

MANAŽERA/MANAŽERKY KOMUNIKACE - zaměstnance organizační složky
Městské informační centrum

náměstí Míru 118/48, 568 02 Svitavy

Předpoklady pro výkon funkce:

fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem
a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je svéprávná, bezúhonná a ovládá jednací jazyk.

Místo výkonu práce:
Městské informační centrum, náměstí Míru 118/48, Svitavy

Doba trvání pracovního poměru a termín nástupu do zaměstnání:
město nabízí pracovní poměr na dobu neurčitou s nástupem od 1. 9. 2017 se zkušební lhůtou 3 měsíce.

Předpoklady stanovené městem Svitavy pro zájemce:
-    vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
-    praxe v oblasti žurnalistiky a znalost cizího jazyka vítána
-    řidičské oprávnění skupiny B
-    základní znalost práce na PC
-    jazyková způsobilost v českém jazyce
-    stylistické a vyjadřovací schopnosti
-    organizační schopnosti, příjemné vystupování a flexibilita
-    orientační znalost města Svitavy

Orientační náplň práce:

-    úzká spolupráce s tiskovou mluvčí města Svitavy
-    manažer/ka městských akcí (příprava kulturních a jiných společenských eventů včetně propagace, mediální podpory, dokumentace…)
-    manažer/ka externí komunikace (rozvoj cestovního ruchu, dobrovolné svazky, organizace…)
-    manažer/ka interní komunikace (PR, redakční činnost, novinové články, tiskové zprávy…)
-    příprava prezentačních materiálů
-    poskytuje informace o městě a regionu, městském úřadě, organizacích založených a zřízených městem…
-    další…

Způsob přihlášení do výběrového řízení:
-    svůj strukturovaný životopis zasílejte na e-mail: petr.smerda[zavinac]svitavy[tecka]cz.
-    nebo předejte osobně v Městském informačním centru na náměstí Míru 48 ve Svitavách.
-    nebo písemně na adresu Městské informační centrum, náměstí Míru 48, Svitavy.

Platové zařazení:
do 9. platové třídy dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Výše platu bude následně řešena s konkrétním uchazečem o zaměstnání s ohledem na pohyblivé složky platu a odměny. Případné bližší informace poskytne Mgr. Ludmila Valenová (tel.: 461 550 315).

Nabídka, bonusy:
-    pět týdnů dovolené
-    příspěvek na stravování, penzijní připojištění nebo životní pojištění
-    možnost čerpat příspěvky ze sociálního fondu na volnočasové aktivity a podporu zdraví zaměstnanců

Lhůta pro podání přihlášky:
-    uzávěrka pro podání přihlášek zájemců je 14. srpna 2017.       

Více informací:
Mgr. Petr Šmerda

Městské informační centrum
náměstí Míru 48, 568 02 Svitavy
e-mail: petr.smerda[zavinac]svitavy.cz[tecka]br /> tel.: 724 365 447