Dobrovolníci Naturspur e. V. pomáhali Bonanze ve Vendolí

Neuvěřitelný týden plný krásných zážitků, nových přátelství, inspirující a smysluplné práce. I těmito slovy můžeme popsat druhý červencový týden, který se nesl v duchu rodinného workcampu. Na statek Bonanzy zavítalo 7 rodin, respektive 25 dobrovolníků, z německé neziskové organizace Naturspur e. V., která význam přikládá činnosti, jež je pro společnost prospěšná, a zároveň je v souladu s přírodou.
Dobrovolníci v našem zařízení pracovali 7 - 8 hodin denně na stavebních a renovačních pracích. Ze strany Bonanzy jim byla zajištěna možnost ubytování a organizování volnočasových aktivit, a to především pro děti. Ty měly možnost stát se součástí chodu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Prevence s Bonanzou. Dobrovolníci během týdne zvládli obrovské množství práce. Díky nim se ve výběhu podařilo vybudovat přístřešek pro koně. Milým překvapením pak byly židle k táboráku či zpětná vazba v podobě papírových zpráv.
Velmi si vážíme práce i přátelského přístupu, který sebou k nám do organizace přivezli. Je totiž úžasné vědět, že ve světě plných moderních technologií a spěchu, najdeme člověka, který je ochoten věnovat svůj čas, energii, schopnosti a dovednosti ve prospěch někoho jiného bez nároku na honorář. Poděkování patří i organizaci Bauorden, díky které jsme navázali tuto spolupráci.

Zpracovala: Kristýna Cupalová, DiS., Bonanza Vendolí, z.ú.

Fotogalerie