Posvěcení pravoslavné kaple ve Svitavách

11Srp2017

V neděli 6. srpna se uskutečnilo vysvěcení letos dokončené kaple sv. Jiří, kterou svitavská pravoslavná církevní obec budovala od roku 2008.
Obřad svěcení kaple vykonal biskup Izaiáš, vikář olomoucko – brněnské pravoslavné eparchie (diecéze) s místními duchovními Jiřím Kolářem, Mojmírem Křížem a s kněžími olomouckého děkanátu za účasti hostů z městského úřadu a křesťanských církví ve Svitavách.
Podmanivým liturgickým zpěvem doprovázel obřad mužský chorální sbor Schola Angelorum pod vedením Jakuba Dobeše.
Úmysl vybudovat svůj svatostánek se datuje od roku 1999, ale až v roce 2007 dostal díky daru stavebního pozemku od města Svitavy konkrétní obrysy.
Stavba byla financována ze sbírek a darů.
Původně skromný návrh jednoduché kaple se postupně v architektonickém zpracování Ing. Arch. Josefa Lopoura změnil v moderní multifunkční stavbu rozdělenou na sakrální a komunitní část, která plně vyhovuje aktivitám farnosti.
Kaple sv. Jiří architektonicky navazuje na prvorepublikové pravoslavné chrámy z oblasti Hané.
Připomíná tak několikagenerační úsilí pravoslavných věřících mít v našem regionu svůj chrám.

prot. Jiří Kolář

 

Zuzana Pustinová


 

Datum: 6.8.2017

Fotogalerie