Prevence kriminality

 
02Lis2016

Prevence do každé rodiny - říjen 2016

Prevence do každé rodiny - říjen 2016

Uveřejňujeme aktuální číslo zpravodaje Prevence do každé rodiny za měsíc říjen 2016, který vydává Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Ve zpravodaji naleznete následující příspěvky: 2. ETAPA AUDITU NÁRODNÍ ...

celý článek

02Lis2016

Akcelerační víkend pro mentorig učením

Akcelerační víkend pro mentorig učením

Ve dnech 15. a 16. 10.2016 proběhl v prostorách statku Bonanzy Vendolí metodický víkend pro mentory zapojené do aktivity Mentorská asistence pro 1. stupeň základních škol (mentoring učením). Cílem setkání s mentory bylo především proškolení v metodice práce s dětmi a ...

celý článek

02Lis2016

Akcelerační víkend pro vztahový mentoring

Akcelerační víkend pro vztahový mentoring

Akcelerační víkend pro mentory a žáky v rámci aktivity Mentorská asistence, která je součástí projektu města Svitavy s názvem Aktivity sociální prevence se letos, již 4. rokem uskutečnil na farmě zapsaného ústavu Květná Zahrada. Realizátorem projektu a organizátorem víkendu ...

celý článek

31Říj2016

Mediace v prostředí rodiny - transformativní způsob zvládání konfliktů

Mediace v prostředí rodiny - transformativní způsob zvládání konfliktů

Ve dnech 26. a 27.10.2016 se v prostorách velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy uskutečnily 2 celodenní vzdělávací akce s názvem Mediace v prostředí rodiny. Cílem bylo seznámení účastníků s transformativní metodou zvládání konfliktů. Vzdělávacích akcí se v obou dnech ...

celý článek

11Říj2016

Knoflíkový den (výsledky sbírky)

Knoflíkový den (výsledky sbírky)

Ve Svitavských ulicích se ve středu 21. října 2016 uskutečnila sbírka ve prospěch klientů Krizového centra J.J. Pestalozziho. Centrum poskytuje služby všem lidem, kteří se ocitli v nelehké životní situaci, a to v oboru krizové intervence, stejně jako v oblastech sociálního, ...

celý článek

29Zář2016

V Bonanze proběhl první workcamp

V Bonanze proběhl první workcamp

V prvních dvou zářijových týdnech na statek Bonanzy ve Vendolí zavítalo 13 dobrovolníků z evropských zemí, aby v rámci tzv. "workcampu" pomohli (nejen) s rekonstrukcí statku naší organizace, která poskytuje sociální služby znevýhodněným dětem a jejich rodinám. Workcamp ...

celý článek

27Zář2016

Setkání s rodiči k zahájení Mentorské asistence ve školním roce 2016/2017

Setkání s rodiči k zahájení Mentorské asistence ve školním roce 2016/2017

V týdnu od 26. do 30. září se ve velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy a v Krizovém centru J.J.Pestalozziho na ulici Milady Horákové uskutečnila setkání s rodiči, zájemci o projekt Mentorské asistence. Hlavním cílem projektu je posílení motivace ke vzdělávání a ...

celý článek

27Zář2016

Prevence do každé rodiny - září 2016

Prevence do každé rodiny - září 2016

Uveřejňujeme aktuální číslo zpravodaje Prevence do každé rodiny za měsíc září 2016, který vydává Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Ve zpravodaji naleznete následující příspěvky: SOUTĚŽ O „NEJLEPŠÍ PREVENTIVNÍ PROJEKT NA ...

celý článek

07Zář2016

KNOFLÍKOVÝ DEN na podporu Centra J.J.Pestalozziho

KNOFLÍKOVÝ DEN na podporu Centra J.J.Pestalozziho

Jednodenní sbírková akce Centra J. J. Pestalozziho proběhne ve středu 21. září 2016 od 8 do 16 hodin v Chrudimi, Pardubicích, Jihlavě, Svitavách a Havlíčkově Brodě. Cílem sbírkové akce je výběr finančních příspěvků do zapečetěných pokladniček na pomoc ...

celý článek

28Črvc2016

Prevence do každé rodiny - červenec 2016

Prevence do každé rodiny - červenec 2016

Uveřejňujeme červencové číslo zpravodaje Prevence do každé rodiny pro rok 2016, který vydává Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Ve zpravodaji naleznete následující příspěvky: - DOTACE PROGRAMU MINISTERSTVA VNITRA V OBLASTI ...

celý článek

04Črvc2016

Kurz krizové intervence v Květné Zahradě

Kurz krizové intervence v Květné Zahradě

Ve dnech 29. a 30. 6. se v prostorách Květné Zahrady, z. ú. uskutečnil dvoudenní kurz krizové intervence. Akce se účastnili pracovníci tzv. přímé péče organizací Květné Zahrady, Bonanzy, Krizového centra J. J. Pestalozziho a Střediska výchovné péče Svitavska - Alfa pod ...

celý článek

30Črv2016

Den s IZS 2016

Den s IZS 2016

Dne 29.6.2016 se od 8:30 do 13:00 hodin v areálu HZS v ulici Olbrachtova ve Svitavách uskutečnil tradiční Den složek integrovaného záchranného systému (IZS). Kromě stálých pořadatelů - Hasičského záchranného sboru Svitavy, Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby ...

celý článek

28Črv2016

Studenti SZŠ Svitavy v Květné Zahradě, z. ú.

Studenti SZŠ Svitavy v Květné Zahradě, z. ú.

Ve středu 22. června 2016 se vydali studenti prvního ročníku Střední zdravotnické školy Svitavy do obce Květná u Poličky. Ve vyučovacím předmětu veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví zde absolvovali exkurzi v zařízení Květná Zahrada, z. ú. V jednom z původních ...

celý článek

27Črv2016

Pracovníci Českého západu získávali zkušenosti v Bonanze Vendolí

Pracovníci Českého západu získávali zkušenosti v Bonanze Vendolí

Ve dnech 20. - 22.6.2016 navštívilo Bonanzu Vendolí, z. ú. osm pracovníků z neziskové organizace Český západ, o. p. s. s cílem získat na Svitavsku zkušenosti v oblasti spolupráce organizací na poli sociální problematiky a prevence kriminality. Pracovníci Českého západu, o. ...

celý článek

23Črv2016

Výroční zpráva o činnosti Centra J.J.Pestalozziho v roce 2015

Výroční zpráva o  činnosti Centra J.J.Pestalozziho v roce 2015

V oblasti sociální prevence se město Svitavy dlouhodobě opírá o několik klíčových partnerů. Jedním z nejvýznamnějších je Centrum J.J. Pestalozziho se sídlem v Chrudimi, které je také zřizovatelem a provozovatelem Krizového centra ve Svitavách. Pro informaci odborné ...

celý článek