Prevence kriminality

 
11Říj2016

Knoflíkový den (výsledky sbírky)

Knoflíkový den (výsledky sbírky)

Ve Svitavských ulicích se ve středu 21. října 2016 uskutečnila sbírka ve prospěch klientů Krizového centra J.J. Pestalozziho. Centrum poskytuje služby všem lidem, kteří se ocitli v nelehké životní situaci, a to v oboru krizové intervence, stejně jako v oblastech sociálního, ...

celý článek

29Zář2016

V Bonanze proběhl první workcamp

V Bonanze proběhl první workcamp

V prvních dvou zářijových týdnech na statek Bonanzy ve Vendolí zavítalo 13 dobrovolníků z evropských zemí, aby v rámci tzv. "workcampu" pomohli (nejen) s rekonstrukcí statku naší organizace, která poskytuje sociální služby znevýhodněným dětem a jejich rodinám. Workcamp ...

celý článek

27Zář2016

Setkání s rodiči k zahájení Mentorské asistence ve školním roce 2016/2017

Setkání s rodiči k zahájení Mentorské asistence ve školním roce 2016/2017

V týdnu od 26. do 30. září se ve velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy a v Krizovém centru J.J.Pestalozziho na ulici Milady Horákové uskutečnila setkání s rodiči, zájemci o projekt Mentorské asistence. Hlavním cílem projektu je posílení motivace ke vzdělávání a ...

celý článek

27Zář2016

Prevence do každé rodiny - září 2016

Prevence do každé rodiny - září 2016

Uveřejňujeme aktuální číslo zpravodaje Prevence do každé rodiny za měsíc září 2016, který vydává Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Ve zpravodaji naleznete následující příspěvky: SOUTĚŽ O „NEJLEPŠÍ PREVENTIVNÍ PROJEKT NA ...

celý článek

07Zář2016

KNOFLÍKOVÝ DEN na podporu Centra J.J.Pestalozziho

KNOFLÍKOVÝ DEN na podporu Centra J.J.Pestalozziho

Jednodenní sbírková akce Centra J. J. Pestalozziho proběhne ve středu 21. září 2016 od 8 do 16 hodin v Chrudimi, Pardubicích, Jihlavě, Svitavách a Havlíčkově Brodě. Cílem sbírkové akce je výběr finančních příspěvků do zapečetěných pokladniček na pomoc ...

celý článek

28Črvc2016

Prevence do každé rodiny - červenec 2016

Prevence do každé rodiny - červenec 2016

Uveřejňujeme červencové číslo zpravodaje Prevence do každé rodiny pro rok 2016, který vydává Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Ve zpravodaji naleznete následující příspěvky: - DOTACE PROGRAMU MINISTERSTVA VNITRA V OBLASTI ...

celý článek

04Črvc2016

Kurz krizové intervence v Květné Zahradě

Kurz krizové intervence v Květné Zahradě

Ve dnech 29. a 30. 6. se v prostorách Květné Zahrady, z. ú. uskutečnil dvoudenní kurz krizové intervence. Akce se účastnili pracovníci tzv. přímé péče organizací Květné Zahrady, Bonanzy, Krizového centra J. J. Pestalozziho a Střediska výchovné péče Svitavska - Alfa pod ...

celý článek

30Črv2016

Den s IZS 2016

Den s IZS 2016

Dne 29.6.2016 se od 8:30 do 13:00 hodin v areálu HZS v ulici Olbrachtova ve Svitavách uskutečnil tradiční Den složek integrovaného záchranného systému (IZS). Kromě stálých pořadatelů - Hasičského záchranného sboru Svitavy, Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby ...

celý článek

28Črv2016

Studenti SZŠ Svitavy v Květné Zahradě, z. ú.

Studenti SZŠ Svitavy v Květné Zahradě, z. ú.

Ve středu 22. června 2016 se vydali studenti prvního ročníku Střední zdravotnické školy Svitavy do obce Květná u Poličky. Ve vyučovacím předmětu veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví zde absolvovali exkurzi v zařízení Květná Zahrada, z. ú. V jednom z původních ...

celý článek

27Črv2016

Pracovníci Českého západu získávali zkušenosti v Bonanze Vendolí

Pracovníci Českého západu získávali zkušenosti v Bonanze Vendolí

Ve dnech 20. - 22.6.2016 navštívilo Bonanzu Vendolí, z. ú. osm pracovníků z neziskové organizace Český západ, o. p. s. s cílem získat na Svitavsku zkušenosti v oblasti spolupráce organizací na poli sociální problematiky a prevence kriminality. Pracovníci Českého západu, o. ...

celý článek

23Črv2016

Výroční zpráva o činnosti Centra J.J.Pestalozziho v roce 2015

Výroční zpráva o  činnosti Centra J.J.Pestalozziho v roce 2015

V oblasti sociální prevence se město Svitavy dlouhodobě opírá o několik klíčových partnerů. Jedním z nejvýznamnějších je Centrum J.J. Pestalozziho se sídlem v Chrudimi, které je také zřizovatelem a provozovatelem Krizového centra ve Svitavách. Pro informaci odborné ...

celý článek

22Črv2016

Pozvánka na Den s IZS 2016

Pozvánka na Den s IZS 2016

V areálu Hasičského záchranného sboru na ul. Olbrachtova ve Svitavách se 29.června v době od 8:30 do 13:00 hodin koná tradiční "DEN s IZS". Připraveny jsou ukázky z výcviku jednotlivých složek integrovaného záchranného systému (IZS) i dalších partnerů. Časový ...

celý článek

22Črv2016

Pozvánka na Svatojánský jarmark v Květné Zahradě

Pozvánka na Svatojánský jarmark v Květné Zahradě

Květná Zahrada zve 25. června od 10:00 do 21:00 hodin nejen všechny "příznivce pomáhání" na již tradiční "Svatojánský jarmark v Květné" (statek č.p. 40). Program je uveřejněn na přiložené pozvánce. Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ ...

celý článek

20Črv2016

Prevence do každé rodiny - červen 2016

Prevence do každé rodiny - červen 2016

Uveřejňujeme červnové číslo zpravodaje Prevence do každé rodiny pro rok 2016, který vydává Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Ve zpravodaji naleznete následující příspěvky: - ZPRÁVA O SITUACI V OBLASTI VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI A ...

celý článek

20Črv2016

Slavnostní ocenění mentorů a mentorek za práci s dětmi ve školním roce 2015/2016

Slavnostní ocenění mentorů a mentorek za práci s dětmi ve školním roce 2015/2016

Za účasti vedoucího odboru školství MěÚ Svitavy Jiřího Petra se 16. června v obřadní síni města Svitavy uskutečnilo slavnostní ocenění studentů – mentorů a mentorek, kteří ve školním roce 2015/2016 působili v projektu města Svitavy s názvem Mentorská asistence (na ...

celý článek