Prevence kriminality

 
22Črv2016

Pozvánka na Den s IZS 2016

Pozvánka na Den s IZS 2016

V areálu Hasičského záchranného sboru na ul. Olbrachtova ve Svitavách se 29.června v době od 8:30 do 13:00 hodin koná tradiční "DEN s IZS". Připraveny jsou ukázky z výcviku jednotlivých složek integrovaného záchranného systému (IZS) i dalších partnerů. Časový ...

celý článek

22Črv2016

Pozvánka na Svatojánský jarmark v Květné Zahradě

Pozvánka na Svatojánský jarmark v Květné Zahradě

Květná Zahrada zve 25. června od 10:00 do 21:00 hodin nejen všechny "příznivce pomáhání" na již tradiční "Svatojánský jarmark v Květné" (statek č.p. 40). Program je uveřejněn na přiložené pozvánce. Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ ...

celý článek

20Črv2016

Prevence do každé rodiny - červen 2016

Prevence do každé rodiny - červen 2016

Uveřejňujeme červnové číslo zpravodaje Prevence do každé rodiny pro rok 2016, který vydává Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Ve zpravodaji naleznete následující příspěvky: - ZPRÁVA O SITUACI V OBLASTI VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI A ...

celý článek

20Črv2016

Slavnostní ocenění mentorů a mentorek za práci s dětmi ve školním roce 2015/2016

Slavnostní ocenění mentorů a mentorek za práci s dětmi ve školním roce 2015/2016

Za účasti vedoucího odboru školství MěÚ Svitavy Jiřího Petra se 16. června v obřadní síni města Svitavy uskutečnilo slavnostní ocenění studentů – mentorů a mentorek, kteří ve školním roce 2015/2016 působili v projektu města Svitavy s názvem Mentorská asistence (na ...

celý článek

13Črv2016

Rozšíření kamerového systému o kamerové body v pasáži „Albert“

Rozšíření kamerového systému o kamerové body v pasáži „Albert“

V těchto dnech dokončuje město Svitavy po dohodě s vlastníky nebo nájemci provozoven v „pasáži Albert“ poblíž náměstí Míru ve Svitavách celkem tři nové kamerové body, jež rozšíří městský kamerový monitorovací systém. Při náročné technické instalaci ...

celý článek

06Črv2016

Šipkovaná jako poděkování mentorům v krizovém centru

Šipkovaná jako poděkování mentorům v krizovém centru

V květnu letošního roku jsme v Krizovém centru ve Svitavách ukončili již čtvrtý ročník aktivity Mentorská asistence, která je součástí projektu města s názvem Svitavy - aktivity sociální prevence. V letošním ročníku vzájemně spolupracovalo 8 žáků s poruchami ...

celý článek

25Kvě2016

Podpora projektu Bonanzy

Podpora projektu Bonanzy

V rámci programu ČSOB pomáhá regionům soutěží Bonanza o finanční příspěvek na nové auto pro terénní služby a vy můžete pomoci. Přispějte nám libovolnou částkou na náš projekt - nejlepší projekt z kraje pak získá k vybrané částce dar 50 000 Kč. Přispívat ...

celý článek

13Kvě2016

XV. ročník soutěže Právo na každý den

XV. ročník soutěže Právo na každý den

Platforma pro bezpečnost, veřejný pořádek a prevenci kriminality, která je poradním orgánem Rady města Svitavy v oblasti bezpečnosti ve spolupráci s oddělením přestupkovým, odboru správních činností MěÚ Svitavy, uspořádala 12. května 2016 XV. ročník soutěže s názvem ...

celý článek

13Kvě2016

Výroční zpráva Bonanzy Vendolí za rok 2015

Výroční zpráva Bonanzy Vendolí za rok 2015

Bonanza Vendolí, z.ú. je více než 10 let jedním z nejdůležitější partnerů města Svitavy v oblasti tzv. sociální prevence. Její činnost se soustřeďuje na rodiny a děti v obtížných životních situacích, které potřebují zejména krátkodobou nebo střednědobou pomoc. ...

celý článek

06Kvě2016

Návštěva studentů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v zařízeních sociální prevence ve Svitavách a okolí

Návštěva studentů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v zařízeních sociální prevence ve Svitavách a okolí

5. května navštívili Svitavsko studenti 2. ročníku oboru Sociální pedagogika a volný čas z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity s doprovodem vedoucí Katedry sociální pedagogiky Mgr. Lenky Gulové, Ph.D. Exkurze probíhala v rámci jejich předmětu Sociální práce a byla ...

celý článek

06Kvě2016

Hledání domova - výstava k problematice bezdomovectví v Šumperku

Hledání domova - výstava k problematice bezdomovectví v Šumperku

Galerie Jiřího Jílka, která je součástí Domu kultury Šumperk vystavuje v termínu od 4.5.2016 do 29.5.2016 výstavu prof. Jindřicha Štreita s názvem Hledání domova. Součástí výstavy je i soubor fotografií pořízený ve Svitavách v souvislosti s propagací projektu Šance - ...

celý článek

06Kvě2016

Informace z průběhu workshopů Pane pojďte si hrát

Informace z průběhu workshopů Pane pojďte si hrát

V průběhu března a dubna 2016 připravily pracovnice Krizového centra ve Svitavách celkem 4 workshopy zaměřené na problematiku týraných dětí. Pro informaci uvádíme pohled organizátorů. 19.4.2016 proběhl poslední z řady seminářů na téma Syndrom CAN. Dohromady jsme ...

celý článek

13Dub2016

Vernisáž výstavy „Šance pro život“ na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové

Vernisáž výstavy „Šance pro život“ na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové

V prostorách Galerie T Objektu společné výuky Univerzity Hradec Králové se 4. dubna 2016 uskutečnila za účasti více než stovky návštěvníků a hostů slavnostní vernisáž výstavy Šance pro život prof. Jindřicha Štreita, zaměřená na problematiku bezdomovectví a ...

celý článek

11Dub2016

Výstava "Cesta k sobě" v centru Fabrika

Výstava "Cesta k sobě" v centru Fabrika

Spolek KLUS, Svitavy ve spolupráci s KLUSem Ústí nad Orlicí uspořádal v pořadí již 11. ročník výstavy "Cesta k sobě". Dne 6. 4. 2016 se slavností vernisáž uskutečnila v aule centra Fabrika za účasti více jak 4 desítek členů spolků ze Svitav nebo Ústí nad Orlicí. ...

celý článek

08Dub2016

Varování před zneužitím euroklíče

Varování před zneužitím euroklíče

Uveřejňujeme následující důležité sdělení předsedy NÁRODNÍ RADY OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČESKÉ REPUBLIKY: Vážení přátelé, byli jsme varováni, že firma Groziskon s.r.o. obchází byty, kde bydlí osoby se zdravotním postižením nebo senioři a nabízí ...

celý článek