Prevence kriminality

 
24Srp2015

Bonanza - tentokráte jako organizátor sportovní soutěže

Bonanza - tentokráte jako organizátor sportovní soutěže

Občanské sdružení Bonanza je známo jako poskytovatel několika sociálních služeb v našem regionu, ve kterých jako prostředek výchovy a socializace využívá koní. Členové sdružení vycházejí z předpokladu, že hluboký vztah ke koním nebo ke zvířatům obecně pomáhá i ve ...

celý článek

21Srp2015

Výroční zpráva Květné Zahrady, z.ú.

Výroční zpráva Květné Zahrady, z.ú.

V oblasti tzv. sociální prevence se město Svitavy dlouhodobě opírá o několik klíčových partnerů. Jedním z nejvýznamnějších je Květná Zahrada, z.ú. se sídlem v Květné, která je zřizovatelem a provozovatelem Domu na půl cesty pro mladé lidi do 26 let, Zařízení pro ...

celý článek

19Srp2015

Policie ČR varuje - podvodníci oprášili legendu "VNUČKA"

Policie ČR varuje - podvodníci oprášili legendu "VNUČKA"

Seniorka z Litomyšle měla v úterý 18. srpna 2015 dopoledne telefonát. Ženský hlas na druhém konci se nepředstavil, leč stačila jen dvě slova: „AHOJ BABI“ k tomu, aby se seniorka sama zeptala. „To jsi ty ….? Na to FALEŠNÁ vnučka okamžitě zareagovala a navíc měla na ...

celý článek

02Črvc2015

Výroční zpráva Občanského sdružení Laxus za rok 2014

Výroční zpráva Občanského sdružení Laxus za rok 2014

V oblasti tzv. protidrogové prevence se město Svitavy, Pardubický i Královohradecký kraj dlouhodobě opírají o klíčového partnera, kterým je Občanské sdružení Laxus (Semiramis). Pro informaci odborné veřejnosti, členů zastupitelstva, pracovníků médií i občanů města ...

celý článek

01Črvc2015

Výroční zpráva Centra J. J. Pestalozziho, provozovatele Krizového centra ve Svitavách

Výroční zpráva Centra J. J. Pestalozziho, provozovatele Krizového centra ve Svitavách

V oblasti tzv. sociální prevence se město Svitavy dlouhodobě opírá o několik klíčových partnerů. Jedním z nejvýznamnějších je Centrum J.J. Pestalozziho se sídlem v Chrudimi, které je zřizovatelem a provozovatelem Krizového centra ve Svitavách. Pro informaci odborné ...

celý článek

26Črv2015

EVENTUS PRO COLLEGIS (9/2015)

EVENTUS PRO COLLEGIS (9/2015)

Pro studenty nebo odbornou veřejnost v našem regionu uvádíme studentský časopis EVENTUS PRO COLLEGIS našich partnerů z Katedry sociální patologie a sociologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Mimo jiné zde naleznete informace z tzv. Kriminologických dnů na UHK, ...

celý článek

25Črv2015

Svatojánská Květná se vydařila

Svatojánská Květná se vydařila

U příležitosti 10 let od zahájení činnosti Květné Zahrady se v pátek 19. června uskutečnil pro školy i veřejnost Den otevřených dveří a v sobotu 20. června Svatojánský jarmark. V chladném a deštivém počasí jej navštívilo více než 300 návštěvníků nebo hostů. Byly ...

celý článek

22Črv2015

11. setkání KLUSu v Budislavi u Litomyšle

11. setkání KLUSu v Budislavi u Litomyšle

Ve dnech 5. - 7. června 2015 pořádalo Občanské sdružení KLUS Svitavy (Klub Lidí Usilujících o Střízlivost) již 11. setkání v Budislavi u Litomyšle. Setkání bylo připraveno pro klienty s diagnózou závislosti na alkoholu a jiných drogách, bývalé gamblery a jejich rodinné ...

celý článek

22Črv2015

Slavnostní ocenění mentorů a mentorek za práci s dětmi ve školním roce 2014/2015

Slavnostní ocenění mentorů a mentorek za práci s dětmi ve školním roce 2014/2015

Za účasti místostarosty města Pavla Čížka se 18. června v obřadní síni města Svitavy uskutečnilo slavnostní ocenění studentů – mentorů a mentorek, kteří ve školním roce 2014/2015 působili v projektu města Svitavy s názvem Mentorská asistence. Projekt je součástí ...

celý článek

22Črv2015

Rekonstrukce městského kamerového systému v roce 2015 dokončena

Rekonstrukce městského kamerového systému v roce 2015 dokončena

Město Svitavy v rámci zabezpečení bezpečnosti a veřejného pořádku provozuje od roku 1999 Městský kamerový a monitorovací systém (MKS). Jeho prostřednictvím jsou monitorovány lokality s největším nápadem trestné činnosti, případně místa kde hrozí narušování ...

celý článek

12Črv2015

Studenky SZŠ Svitavy na vzdělávací akci v Květné Zahradě

Studenky SZŠ Svitavy na vzdělávací akci v Květné Zahradě

Dne 11. 6.2015 se v prostorách komunitního centra Květné Zahrady, z.ú. uskutečnila beseda studentek 1. ročníku Střední zdravotnické školy ve Svitavách s koordinátorem prevence kriminality MěÚ Svitavy. Cílem akce uskutečněné metodou emocionální výchovy za pomoci fotografií ...

celý článek

08Črv2015

Policie ČR varuje. Dávejte si pozor na to, koho si vpouštíte do domu!

Policie ČR varuje. Dávejte si pozor na to, koho si vpouštíte do domu!

V pátek dopoledne u jednoho rodinného domu v katastru obce Králíky zastavilo osobní motorové vozidlo, z něhož postupně vystoupily čtyři ženy, které měly zájem o jediné. Okrást seniorský pár a bohužel v tomto případě byly úspěšné. Ženy se rozdělily do dvojic. Zatímco ...

celý článek

04Črv2015

Studenti SZŠ Svitavy na besedě o závislostech s terénními pracovníky Laxus v Květné Zahradě

Studenti SZŠ Svitavy na besedě o závislostech s terénními pracovníky Laxus v Květné Zahradě

Dne 4. 6.2015 se v prostorách komunitního centra Květné Zahrady, z.ú. uskutečnila beseda studentů 1. ročníku Střední zdravotnické školy ve Svitavách s pracovníky terénních programů Laxus, z.ú. (na fotografiích). Cílem dialogickou metodou pojaté vzdělávací akce bylo ...

celý článek

04Črv2015

Prevence do každé rodiny - červen 2015 (tentokráte s oslavou jubilea Bonanzy a Květné Zahrady)

Prevence do každé rodiny - červen 2015 (tentokráte s oslavou jubilea Bonanzy a Květné Zahrady)

Uveřejňujeme červnové číslo zpravodaje "Prevence do každé rodiny", který vydává Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Ve zpravodaji naleznete následující příspěvky: EUROPOL PŘINÁŠÍ BEZPEČNĚJŠÍ EVROPU MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O GENDEROVĚ PODMÍNĚNÉM ...

celý článek

01Črv2015

10 let v oblasti pomáhání - výroční zpráva Občanského sdružení Bonanza

10 let v oblasti pomáhání - výroční zpráva Občanského sdružení Bonanza

Se souhlasem jednoho z nejvýznamnějších partnerů města Svitavy v oblasti sociální prevence - Občanského sdružení Bonanza uveřejňujeme výroční zprávu z desátého roku jejího působení a připojujeme přání, aby dalších 10 let bylo stejně úspěšných jako roky ...

celý článek