Prevence kriminality

 
17Črv2014

Terénní programy Svitavy

Město Svitavy uzavřelo dne 2. 6. 2014 s Pardubickým krajem smlouvu na pokračování terénní sociální služby ve Svitavách. Sociální pracovnice se nově nebudou zaměřovat pouze na sociálně vyloučené romské lokality, ale na celé území města i jeho spádové obce. Služba vznikla ...

celý článek

16Črv2014

Prevence do každé rodiny - červen 2014

Prevence do každé rodiny - červen 2014

Uveřejňujeme červnové číslo zpravodaje Prevence do každé rodiny, který vydává Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Ve zpravodaji naleznete následující příspěvky: Manuál k projektu "Bezpečná lokalita - bezpečné bydlení" Program prevence kriminality na ...

celý článek

13Črv2014

Setkání s zástupci školských zařízení k představení střediska výchovné péče

Setkání s zástupci školských zařízení k představení střediska výchovné péče

Dne 11.6.2014 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy uskutečnilo setkání představitelů svitavských škol se zástupci Střediska výchovné péče Svitavska ALFA (dále jen SVP). Cílem setkání bylo představit ředitelům, zástupcům, metodikům prevence, výchovným ...

celý článek

13Črv2014

Slavnostní ocenění mentorek a mentorů v rámci projektu Svitavy - aktivity sociální prevence

Slavnostní ocenění mentorek a mentorů v rámci projektu Svitavy - aktivity sociální prevence

Za účasti místostarosty města Miloše Vízdala se 12. června v obřadní síni města Svitavy uskutečnilo slavnostní ocenění studentů – mentorů a mentorek, kteří ve školním roce 2013/2014 působili v projektu města Svitavy s názvem Mentorská asistence. Projekt je součástí ...

celý článek

12Črv2014

Setkání odborných komisí v Květné Zahradě - prezentace SVP Alfa

Setkání odborných komisí v Květné Zahradě - prezentace SVP Alfa

Dne 5. 6. 2014 se na statku Občanského sdružení Květná Zahrada uskutečnilo setkání členů odborných komisí Rady města Svitavy, zaměřených na "sociální oblast". Konkrétně se jednalo o sociální komisi, komisi pro prevenci kriminality a komisi sociálně právní ochrany. Cílem ...

celý článek

27Kvě2014

"Dluhy, možnosti oddlužení a exekuce" - přednáška pro klienty AD v Koclířově

"Dluhy, možnosti oddlužení a exekuce" - přednáška pro klienty AD v Koclířově

Dne 22.5.2014 proběhla v Azylovém domě v Koclířově dvouhodinová přednáška na téma "Dluhy, možnosti oddlužení a exekuce". Přednášku vedla právnička Krizového centra J.J.Pestalozziho ve Svitavách Mgr. Soňa Hochová. Přednáška byla určena obyvatelkám AD a zaměstnancům. ...

celý článek

23Kvě2014

Občanské sdružení Květná Zahrada symbolicky ukončilo rekonstrukci objektů, určených pro širokou oblast aktivit sociálního charakteru.

Občanské sdružení Květná Zahrada symbolicky ukončilo rekonstrukci objektů, určených pro širokou oblast aktivit sociálního charakteru.

20. května 2014 proběhlo v obci Květná symbolické zakončení rekonstrukce objektu historického statku Občanského sdružení Květná Zahrada. Statek a přilehlá stodola byly rekonstruovány od roku 2005, a to celkovou částkou 5 mil Kč. Finančně se na rekonstrukci podíleli: ...

celý článek

16Kvě2014

Setkání se zástupci neziskových organizací k vyhodnocování preventivních aktivit

Setkání se zástupci neziskových organizací k vyhodnocování preventivních aktivit

Dne 14.5.2014 se v prostorách Občanského sdružení Bonanza na ulici Milady Horákové uskutečnilo setkání zástupců neziskových organizací, které se podílejí na některých činnostech v rámci projektu s názvem Svitavy - aktivity sociální prevence 2014. Cílem setkání bylo ...

celý článek

16Kvě2014

XIII. ročník soutěže Právo na každý den

XIII. ročník soutěže Právo na každý den

Komise pro prevenci kriminality Rady města Svitavy uspořádala 15. května 2014 ve spolupráci s Odborem pro projednávání přestupků MěÚ Svitavy v pořadí již XIII. ročník soutěže s názvem Právo na každý den. Cílem soutěže je rozvoj právního vědomí žáků a ...

celý článek

07Kvě2014

Policie opět varuje - nový trik zlodějů

Policie opět varuje - nový trik zlodějů

V úterý během dopoledne došlo ve Svitavách k neobvyklému případu. Seniora, který byl na nákupu, oslovil špatně česky hovořící muž. Údajně potřeboval rozměnit 20 korunovou minci. Senior chtěl vyhovět, proto otevřel svou peněženku, podotýkám, že ji stále držel pevně v ...

celý článek

06Kvě2014

Projekt města Svitavy v oblasti prevence kriminality podpořen státní dotací

Projekt města Svitavy v oblasti prevence kriminality podpořen státní dotací

Město Svitavy získalo počátkem května v rámci dotačního řízení na Ministerstvu vnitra ČR v oblasti prevence kriminality dotaci ve výši 500 tis. Kč na projekt s názvem: „Svitavy – aktivity sociální prevence 2014“. Záměrem projektu je sociální prevence směřovaná ...

celý článek

30Dub2014

Policie opět varuje! - "Podvodnice použila legendu o vrácení přeplatku - seniorka jí bohužel uvěřila"

Policie opět varuje! - "Podvodnice použila legendu o vrácení přeplatku - seniorka jí bohužel uvěřila"

Bylo úterý dopoledne, když na ulici Zahradní v Moravské Třebové oslovila seniorku žena bílé pleti, zavalitější postavy s tmavými krátkými vlasy. Pro 88letou seniorku měla připravenu legendu o vrácení přeplatku za energie pro jejího syna, ale měla pouze dvoutisícovou bankovku ...

celý článek

23Dub2014

Občanské právo v prostředí rodiny - vzdělávací akce pro pedagogické a sociální pracovníky

Občanské právo v prostředí rodiny - vzdělávací akce pro pedagogické a sociální pracovníky

Dne 22. a 23. dubna 2014 se v prostorách komunitní místnosti Občanského sdružení Květná Zahrada uskutečnila první ze dvou vzdělávacích akcí pro pedagogické a sociální pracovníky s názvem Občanské právo v prostředí rodiny. Odbornou lektorkou je JUDr. Radka Medková, ...

celý článek

07Dub2014

Varování a význa Policie ČR – senior přišel o celoživotní úspory

Varování a význa Policie ČR – senior přišel  o celoživotní úspory

SVITAVY - Prodejce dek odcizil trezorek s penězi a zdravotní hůl. V sobotu během dopoledne zazvonil na zvonek bytu v panelovém domě ve Svitavách cizí muž, který nabízel k prodeji deky. Senior - 88letý muž mu otevřel. Ačkoli původně koupit žádnou deku nehodlal, patrně po ...

celý článek

03Dub2014

Předání "resocializačních bytů" novým nájemníkům

Předání "resocializačních bytů" novým nájemníkům

Dne 1.4.2014 se v tzv. "resocializačních" a výcvikových bytech Seniorcentra města Svitavy na ulici Milady Horákové uskutečnilo předání posledních dvou bytů novým nájemníkům (na snímcích). Kromě jedné maminky z Azylového domu v Koclířově se jednalo o dva klienty z Domu na ...

celý článek