Prevence kriminality

 
17Črvc2014

Doplnění kamerového systému v městské části Svitavy – Lány

Doplnění kamerového systému v městské části Svitavy – Lány

Město Svitavy v rámci zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku provozuje od roku 1999 Městský kamerový a monitorovací systém (MKS). Jeho prostřednictvím jsou po dobu 15 let monitorovány lokality s největším nápadem trestné činnosti případně místa, kde hrozí ...

celý článek

16Črvc2014

Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Bonanza v roce 2013

Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Bonanza v roce 2013

Pro informování odborné i laické veřejnosti uveřejňujeme na webu prevence kriminality města Svitavy výroční zprávu o činnosti Občanského sdružení Bonanza za kalendářní rok 2013, které město Svitavy podporuje ze svého rozpočtu. Občanské sdružení Bonanza je jedním z ...

celý článek

26Črv2014

Časopis Eventus pro collegis - květen 2014

Časopis Eventus pro collegis - květen 2014

Uveřejňujeme další vydání časopisu studentů Katedry sociální patologie a sociologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, která je jedním z partnerů města Svitavy v oblasti prevence kriminality. Uvnitř naleznete mimo jiné rozhovor s JUDr. Miroslavem Antlem, ...

celý článek

25Črv2014

Den s IZS 2014

Den s IZS 2014

Dne 25.6.2014 se od 8:30 do 11:30 hodin v areálu HZS v ulici Olbrachtova uskutečnil tradiční Den složek integrovaného záchranného systému (IZS). Kromě stálých pořadatelů - Hasičského záchranného sboru Svitavy, Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, ...

celý článek

18Črv2014

Setkání členů KLUSu v Budislavi u Litomyšle

Setkání členů KLUSu v Budislavi u Litomyšle

Už po desáté se letos konalo setkání KLUSu (Klub Lidí Usilujících o Střízlivost) a jejich rodinných příslušníků v rekreačním zařízení Vesmír v Budislavi u Litomyšle. Jednalo se o setkání osob, které překonaly svoji závislost na alkoholu a hazardních hrách a nyní si ...

celý článek

17Črv2014

Terénní programy Svitavy

Město Svitavy uzavřelo dne 2. 6. 2014 s Pardubickým krajem smlouvu na pokračování terénní sociální služby ve Svitavách. Sociální pracovnice se nově nebudou zaměřovat pouze na sociálně vyloučené romské lokality, ale na celé území města i jeho spádové obce. Služba vznikla ...

celý článek

16Črv2014

Prevence do každé rodiny - červen 2014

Prevence do každé rodiny - červen 2014

Uveřejňujeme červnové číslo zpravodaje Prevence do každé rodiny, který vydává Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Ve zpravodaji naleznete následující příspěvky: Manuál k projektu "Bezpečná lokalita - bezpečné bydlení" Program prevence kriminality na ...

celý článek

13Črv2014

Setkání s zástupci školských zařízení k představení střediska výchovné péče

Setkání s zástupci školských zařízení k představení střediska výchovné péče

Dne 11.6.2014 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy uskutečnilo setkání představitelů svitavských škol se zástupci Střediska výchovné péče Svitavska ALFA (dále jen SVP). Cílem setkání bylo představit ředitelům, zástupcům, metodikům prevence, výchovným ...

celý článek

13Črv2014

Slavnostní ocenění mentorek a mentorů v rámci projektu Svitavy - aktivity sociální prevence

Slavnostní ocenění mentorek a mentorů v rámci projektu Svitavy - aktivity sociální prevence

Za účasti místostarosty města Miloše Vízdala se 12. června v obřadní síni města Svitavy uskutečnilo slavnostní ocenění studentů – mentorů a mentorek, kteří ve školním roce 2013/2014 působili v projektu města Svitavy s názvem Mentorská asistence. Projekt je součástí ...

celý článek

12Črv2014

Setkání odborných komisí v Květné Zahradě - prezentace SVP Alfa

Setkání odborných komisí v Květné Zahradě - prezentace SVP Alfa

Dne 5. 6. 2014 se na statku Občanského sdružení Květná Zahrada uskutečnilo setkání členů odborných komisí Rady města Svitavy, zaměřených na "sociální oblast". Konkrétně se jednalo o sociální komisi, komisi pro prevenci kriminality a komisi sociálně právní ochrany. Cílem ...

celý článek

27Kvě2014

"Dluhy, možnosti oddlužení a exekuce" - přednáška pro klienty AD v Koclířově

"Dluhy, možnosti oddlužení a exekuce" - přednáška pro klienty AD v Koclířově

Dne 22.5.2014 proběhla v Azylovém domě v Koclířově dvouhodinová přednáška na téma "Dluhy, možnosti oddlužení a exekuce". Přednášku vedla právnička Krizového centra J.J.Pestalozziho ve Svitavách Mgr. Soňa Hochová. Přednáška byla určena obyvatelkám AD a zaměstnancům. ...

celý článek

23Kvě2014

Občanské sdružení Květná Zahrada symbolicky ukončilo rekonstrukci objektů, určených pro širokou oblast aktivit sociálního charakteru.

Občanské sdružení Květná Zahrada symbolicky ukončilo rekonstrukci objektů, určených pro širokou oblast aktivit sociálního charakteru.

20. května 2014 proběhlo v obci Květná symbolické zakončení rekonstrukce objektu historického statku Občanského sdružení Květná Zahrada. Statek a přilehlá stodola byly rekonstruovány od roku 2005, a to celkovou částkou 5 mil Kč. Finančně se na rekonstrukci podíleli: ...

celý článek

16Kvě2014

Setkání se zástupci neziskových organizací k vyhodnocování preventivních aktivit

Setkání se zástupci neziskových organizací k vyhodnocování preventivních aktivit

Dne 14.5.2014 se v prostorách Občanského sdružení Bonanza na ulici Milady Horákové uskutečnilo setkání zástupců neziskových organizací, které se podílejí na některých činnostech v rámci projektu s názvem Svitavy - aktivity sociální prevence 2014. Cílem setkání bylo ...

celý článek

16Kvě2014

XIII. ročník soutěže Právo na každý den

XIII. ročník soutěže Právo na každý den

Komise pro prevenci kriminality Rady města Svitavy uspořádala 15. května 2014 ve spolupráci s Odborem pro projednávání přestupků MěÚ Svitavy v pořadí již XIII. ročník soutěže s názvem Právo na každý den. Cílem soutěže je rozvoj právního vědomí žáků a ...

celý článek

07Kvě2014

Policie opět varuje - nový trik zlodějů

Policie opět varuje - nový trik zlodějů

V úterý během dopoledne došlo ve Svitavách k neobvyklému případu. Seniora, který byl na nákupu, oslovil špatně česky hovořící muž. Údajně potřeboval rozměnit 20 korunovou minci. Senior chtěl vyhovět, proto otevřel svou peněženku, podotýkám, že ji stále držel pevně v ...

celý článek