Prevence kriminality

 
14Říj2013

Akcelerační víkend a vzdělávání mentorů jako součást projektu Mentorské asistence

Akcelerační víkend a vzdělávání mentorů jako součást projektu Mentorské asistence

Projekt města Svitavy Mentorská asistence, jehož je Krizové centrum J.J.Pestalozziho jedním z realizátorů, začal již druhým rokem trochu jinak. Jedná se o preventivní volnočasový program pro žáky druhého stupně základních škol. Principem projektu je dobrovolný vztah mezi ...

celý článek

06Říj2013

Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Svitavy a PdF UHK

Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Svitavy a PdF UHK

Dne 4.10.2013 se na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové v rámci konference s názvem Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století uskutečnil slavnostní podpis smlouvy mezi městem Svitavy a PdF UHK. Město Svitavy zastupoval starosta Mgr. David Šimek a PdF UHK doc. ...

celý článek

30Zář2013

Výcvik pro pedagogické a sociální pracovníky v Květné Zahradě

Výcvik pro pedagogické a sociální pracovníky v Květné Zahradě

Ve dnech 26. a 27. 9. 2013 se na statku Občanského sdružení Květná Zahrada uskutečnila první část z celkem čtyřdenního výcviku pro pedagogické a sociální pracovníky. Letošním tématem pravidelných vzdělávacích akcí pořádaných městem Svitavy v rámci aktivit, jež jsou ...

celý článek

25Zář2013

Setkání s rodiči, zájemci o projekt Mentorské asistence ve školním roce 2013/2014

Setkání s rodiči, zájemci o projekt Mentorské asistence ve školním roce 2013/2014

Dne 25.9. 2013 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy a v Krizovém centru J.J.Pestalozziho na ulici Milady Horákové uskutečnilo setkání s rodiči, zájemci o projekt Mentorské asistence. Hlavním cílem projektu je posílení motivace ke vzdělávání a sebevzdělávání u ...

celý článek

24Zář2013

Trestní právo ve školním prostředí

Trestní právo ve školním prostředí

Dne 23.9.2013 se od 15 do 17 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy uskutečnila přednáška JUDr. Miroslava Antla, předsedy Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu České republiky na téma trestního práva s orientací především do prostředí škol. V úvodu ...

celý článek

23Zář2013

Resocializační byty jako součást sociální prevence ve Svitavách

Resocializační byty jako součást sociální prevence ve Svitavách

Dne 18. 9. 2013 se za účasti představitelů města, některých členů zastupitelstva, zástupců z Ministerstva vnitra ČR, profesionálů i dobrovolníků z pomáhajících i partnerských organizací a pracovníků MěÚ Svitavy uskutečnilo slavnostní otevření resocializačních bytů ...

celý článek

04Zář2013

Rozšíření protidrogových služeb ve Svitavách

Rozšíření protidrogových služeb ve Svitavách

Občanské sdružení Laxus, které nabízí pomoc lidem ohroženým závislostí, rozšířilo na začátku druhé poloviny tohoto roku svou působnost ve Svitavách. Aktuálně tak ve městě působí terénní program, který pracuje s uživateli drog přímo v ulicích a také ambulantní ...

celý článek

23Srp2013

Dozor nad dětmi má svá rizika

Dozor nad dětmi má svá rizika

V průběhu prázdnin se Městská policie Svitavy zabývala oznámením na poškození historického pomníku v jedné z městských částí (viz fotografie). Z poškození pomníku jsou podle dosavadního průběhu šetření orgánů policie, kam byla věc postoupena, podezřelé nezletilé ...

celý článek

23Srp2013

Prevence do každé rodiny - srpen 2013

Prevence do každé rodiny - srpen 2013

V příloze uveřejňujeme srpnové číslo zpravodaje Prevence do každé rodiny, který vydává Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Ve zpravodaji naleznete následující příspěvky: 1) 3. kolo programu prevence kriminality na rok 2013 2) Psychologie pachatelů ...

celý článek

20Črvc2013

Prevence do každé rodiny - červenec 2013

Prevence do každé rodiny - červenec 2013

V příloze uveřejňujeme červencové číslo zpravodaje Prevence do každé rodiny, který vydává Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Ve zpravodaji naleznete následující příspěvky a velmi zajímavé rady: 1) Bezpečně o prázdninách 2) Kam lze cestovat pouze na ...

celý článek

15Črvc2013

Šesté setkání Klubíku

Šesté setkání Klubíku

Dne 13. 7. 2013 proběhlo šesté setkání sociálně vzdělávacího klubu, který se zaměřuje na práci s osobami ze sociálně vyloučených lokalit. Tentokrát jsme navštívili Květnou Zahradu o.s. v Květné a prožili zde příjemný den. Lektorka Dana Krchová učila uživatelky ...

celý článek

25Črv2013

Zpátky, jinak. Bývalí závislí se vrací do života s novou šancí

Zpátky, jinak. Bývalí závislí se vrací do života s novou šancí

Péče o koně, pomoc s přípravou sena a dříví, ale i pěší túra, malování a povídání o tom, jak se daří zvládat život bez drog a závislosti. To všechno zažili v uplynulých dnech abstinující klienti občanského sdružení Laxus. Heleně je 31 let a ten, kdo ji nezná, by ...

celý článek

25Črv2013

Specializační studium pro školní metodiky prevence

Specializační studium pro školní metodiky prevence

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze otevírá Specializační studium pro ŠKOLNÍ metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů (podle vyhlášky č. ...

celý článek

25Črv2013

Setkání KLUSů – Budislav 21. - 23 . 6. 2013

Setkání KLUSů – Budislav 21. - 23 . 6. 2013

KLUS (Klub Lidí Usilujících o Střízlivost) Svitavy uspořádal ve dnech 21. - 23. 6. již 9. setkání KLUSů v rekreačním táboře v Budislavi u Litomyšle. Sešli se zde lidé téměř z celé republiky, kteří se vypořádali se svojí závislostí na alkoholu (nebo jiných ...

celý článek

18Črv2013

Prevence do každé rodiny - druhé číslo zpravodaje OPK MV ČR

Prevence do každé rodiny - druhé číslo zpravodaje OPK MV ČR

V příloze uveřejňujeme druhé číslo zpravodaje Prevence do každé rodiny, který vydává Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Ve zpravodaji naleznete následující příspěvky a velmi zajímavé rady: 1. Zabezpečení obydlí v době dovolené 2. Autem do ...

celý článek