Prevence kriminality

 
25Črv2013

Setkání KLUSů – Budislav 21. - 23 . 6. 2013

Setkání KLUSů – Budislav 21. - 23 . 6. 2013

KLUS (Klub Lidí Usilujících o Střízlivost) Svitavy uspořádal ve dnech 21. - 23. 6. již 9. setkání KLUSů v rekreačním táboře v Budislavi u Litomyšle. Sešli se zde lidé téměř z celé republiky, kteří se vypořádali se svojí závislostí na alkoholu (nebo jiných ...

celý článek

18Črv2013

Prevence do každé rodiny - druhé číslo zpravodaje OPK MV ČR

Prevence do každé rodiny - druhé číslo zpravodaje OPK MV ČR

V příloze uveřejňujeme druhé číslo zpravodaje Prevence do každé rodiny, který vydává Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Ve zpravodaji naleznete následující příspěvky a velmi zajímavé rady: 1. Zabezpečení obydlí v době dovolené 2. Autem do ...

celý článek

14Črv2013

Supervize k projektu Asistent prevence kriminality ve Svitavách

Supervize k projektu Asistent prevence kriminality ve Svitavách

Dne 11.6.2013 se v prostorách velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy uskutečnila v rámci projektu Asistent prevence kriminality ve Svitavách pravidelná supervize, kterou jako odborná lektorka vedla JUDr. Radka Medková, která v minulosti pracovala jako právnička v Institutu pro ...

celý článek

14Črv2013

Slavnostní ocenění mentorů a mentorek v rámci projektu Mentorská asistence

Slavnostní ocenění mentorů a mentorek v rámci projektu Mentorská asistence

 Za účasti starosty města Davida Šimka a místostarosty Miloše Vízdala se 13. června v obřadní síni města Svitavy uskutečnilo slavnostní ocenění studentů – mentorů, kteří působili v projektu města Svitavy s názvem Mentorská asistence. Projekt je součástí programu ...

celý článek

20Kvě2013

XII. ročník soutěže Právo na každý den

XII. ročník soutěže Právo na každý den

Ve dnech 16. a 17.5.2013 uspořádala Komise pro prevenci kriminality Rady města Svitavy ve spolupráci s Odborem pro projednávání přestupků MěÚ Svitavy v pořadí již XII. ročník soutěže s názvem „Právo na každý den“. Cílem programu „Právo na každý den“ je rozvoj ...

celý článek

16Kvě2013

Další setkání v "Klubíku"

Další setkání v "Klubíku"

Ve středu 15.5.2013 proběhlo v multikulturním centru Fabrika v tomto roce již po čtvrté setkání s romskými matkami v tzv. sociálně vzdělávacím klubu. Setkání pořádají Terénní programy Svitavy. Terénní programy jsou součástí Individuálního projektu Pardubického kraje a ...

celý článek

16Kvě2013

Nový zpravodaj Odboru prevence kriminality MV ČR - Prevence do každé rodiny

Nový zpravodaj Odboru prevence kriminality MV ČR - Prevence do každé rodiny

Město Svitavy od roku 1998 úzce spolupracuje s Odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Svitavy využívají nejen velmi podrobné metodiky, konkrétních programů, projektů nebo opatření jako příkladů dobré praxe, ale současně také řady dotačních programů MV ČR. ...

celý článek

29Dub2013

Pozor na podvodnici - vydává se za zdravotní sestru

Pozor na podvodnici - vydává se za zdravotní sestru

Pozor na podvodnici, vydává se za zdravotní sestru z nemocnice. Žena by mohla být ve věku asi kolem 40 let, je vysoká 160 centimetrů, silnější postavy, hovoří se slovenským přízvukem. Na sobě má bílé oblečení a černou vestu. Tato žena je podezřelá, že v pátek 26. dubna ...

celý článek

25Dub2013

"Cesta k sobě" - vernisáž výstavy občanského sdružení KLUS

"Cesta k sobě" - vernisáž výstavy občanského sdružení KLUS

Dne 24. dubna 2013 se v 15 hodin ve vestibulu svitavského krytého bazénu uskutečnila slavnostní vernisáž již osmého ročníku výstavy "Cesta k sobě", kterou připravili zástupci svitavského KLUSu (Klub Lidí Usilujících o Střízlivost). Vernisáže se účastnilo pět desítek ...

celý článek

19Dub2013

„Proč zrovna já“? - projekt zaměřený na pomoc obětem nejen trestné činnosti

„Proč zrovna já“? - projekt zaměřený na pomoc obětem nejen trestné činnosti

„Proč zrovna já“? Tato otázka je oběťmi trestné činnosti vyslovována velmi často. Stát se obětí trestného činu na vlastní kůži je zcela jiný příběh, než sledovat osudy obětí v televizi nebo si je přečíst v časopise. Rozsah a hloubka traumatu způsobeného ...

celý článek

15Dub2013

Případová konference k vyhodnocení zimního běhu programu "Drž se na uzdě"

Případová konference k vyhodnocení zimního běhu programu "Drž se na uzdě"

Dne 12.4.2013 se v prostorách MěÚ Svitavy v době od 9:00 do 11:00 hodin uskutečnilo setkání pracovníků OSPOD MěÚ Svitavy s týmem pracovníků Občanského sdružení Bonanza, který pro potřeby regionu i města Svitavy zabezpečuje tzv. Výcvik sociálních dovedností u dětí s ...

celý článek

11Dub2013

Setkání k podporovanému zaměstnávání osob jako součást systému resocializace ve Svitavách

Setkání k podporovanému zaměstnávání osob jako součást systému resocializace ve Svitavách

Dne 5.4.2013 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy uskutečnilo v pořadí již druhé setkání, které dalo šanci nezaměstnaným osobám do 26 let získat dlouhodobý pracovní poměr. Na schůzku bylo pozváno 7 mladých lidí, kterým předseda Občanského sdružení Květná ...

celý článek

27Bře2013

Pomoc při velikonoční výzdobě náměstí

Pomoc při velikonoční výzdobě náměstí

Dne 26.3.2013 pomáhali při slavnostní výzdobě náměstí Míru k svátkům jara i obyvatelé Azylového domu pro muže ve Svitavách a klienti občanského sdružení Květná Zahrada, které provozuje v obci Květná Dům na půl cesty. Práce pro město Svitavy jsou součástí pracovní ...

celý článek

19Bře2013

Úklid města ve spolupráci s Květnou Zahradou

Úklid města ve spolupráci s Květnou Zahradou

Dne 11.3.2013 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy uskutečnila koordinační schůzka se zástupci občanského sdružení Květná Zahrada, které po dohodě s pracovníky sociálního odboru MěÚ nabídlo dlouhodobě nezaměstnaným klientům práci při úklidu našeho města. Tyto ...

celý článek

19Bře2013

Nová koordinační dohoda města Svitavy s Policií ČR podepsána

Nová koordinační dohoda města Svitavy s Policií ČR podepsána

Dne 12.3.2013 byla v budově radnice starostou města Svitavy Mgr. Davidem Šimkem a plk. Jaroslavem Krůlem slavnostně podepsána nová Koordinační dohoda mezi městem Svitavy a Policií České republiky, Krajským ředitelstvím Pardubického kraje, Územním odborem Svitavy. Účelem ...

celý článek