Prevence kriminality

 
18Zář2012

Pozvánka na seminář "Respektovat a být respektován"

Pozvánka na seminář "Respektovat a být respektován"

Mateřské a rodinné centrum Krůček jako jeden z hlavních partnerů města Svitavy v oblasti výchovy a vzdělávání pořádá od října do prosince 2012 seminář manželů Kopřivových s názvem Respektovat a být respektován. Vzdělávací akce je určena pro rodiče, sociální nebo ...

celý článek

17Zář2012

Den otevřených dveří Občanského sdružení Bonanza

Den otevřených dveří Občanského sdružení Bonanza

21. září 2012 od 8:00 do 18:00 hodin pořádá Občanské sdružení Bonanza ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů ve Vendolí ve všech svých provozovnách tzv. Den otevřených dveří. Program je uveden na plakátu. Podle podkladů OS Bonanza zpracoval: PhDr. Erich Stündl, ...

celý článek

16Zář2012

Socioterapeutická dílna v Květné Zahradě

Socioterapeutická dílna v Květné Zahradě

Dne 15.9.2012 se uskutečnila další z tzv. socioterapeutických dílen, jež jsou součástí projektu Partnerství bez předsudků Základní a mateřské školy Svitavy-Lačnov. Projekt byl opakované podpořen finančními prostředky z operačního programu Vzdělávání pro ...

celý článek

14Zář2012

Vyhodnocení letního běhu výcviku sociálních dovedností - Drž se na uzdě

Vyhodnocení letního běhu výcviku sociálních dovedností - Drž se na uzdě

Dne 14.9.2012 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy v době od 8:00 do 11:30 hodin uskutečnilo setkání pracovníků OSPOD MěÚ Svitavy s týmem pracovníků Občanského sdružení Bonanza, který pro potřeby regionu i města Svitavy zabezpečuje tzv. Výcvik sociálních dovedností ...

celý článek

28Srp2012

DLUHOVÝ LABYRINT - portál z oblasti dluhového poradenství

DLUHOVÝ LABYRINT - portál z oblasti dluhového poradenství

Pracovníci prakticky ve všech oblastech sociálních služeb si uvědomují složitosti systému vypořádávání nejrůznějších finančních závazků, které jsou častým zdrojem problémů s přímými dopady do sociální situace řady našich spoluobčanů. Proto rádi uveřejňujeme ...

celý článek

22Srp2012

Sociální podnikání v praxi

Sociální podnikání v praxi

V minulém čísle měsíčníku NAŠE MĚSTO jsme čtenáře informovali o činnosti některých sociálních firem v našem regionu. Jejich sociální podnikání využívá schopností a dovedností tělesně, mentálně nebo sociálně znevýhodněných pracovníků, kteří samostatně nebo ...

celý článek

21Srp2012

Město Svitavy podporuje sociální podnikání

Město Svitavy podporuje sociální podnikání

Princip sociálního podnikání chápeme jako podnikatelský projev sociální ekonomiky, který se vyznačuje především obecně prospěšným cílem srozumitelným pro zainteresované lidi, komunitu, obec nebo region a další instituce. Nejedná se primárně o dosažení zisku (není to ...

celý článek

17Srp2012

Jak zloději poznají, že jste na dovolené?

Jak zloději poznají, že jste na dovolené?

Nejen vy, ale ani zloději se nemohou dočkat vaší dovolené. A buďte si jisti, že bezpečně poznají, kdy nejste doma! Víte, podle čeho? Připravili jsme pro vás několik tajných znamení, které vás bezesporu překvapí. Řešení jsou přitom jednoduchá! Bojujte všemi silami proti ...

celý článek

29Črv2012

Okradený senior, aneb další smutný příběh v našem regionu

Okradený senior, aneb další smutný příběh v našem regionu

Ve čtvrtek 28. června krátce po třinácté hodině vyslala dozorčí služba svitavského obvodního oddělení policejní hlídku do jedné z obcí nedaleko Svitav, kde mělo dojít ke krádeži peněz. Až na místě policisté zjistili, k čemu vlastně došlo. Bylo až neuvěřitelné ...

celý článek

29Črv2012

Krizové centrum J.J.Pestalozziho ve Svitavách nabízí nové i "staronové" služby sociální intervence

Krizové centrum J.J.Pestalozziho ve Svitavách nabízí nové i "staronové" služby sociální intervence

Krizové centrum J.J.Pestalozziho jako jeden z klíčových partnerů města Svitavy pro řešení problémů sociální intervence nabízí nové služby nebo rozšiřuje a inovuje služby stávající. Více naleznete na letácích s popisem jednotlivých služeb. V Krizovém centru pracuje ...

celý článek

28Črv2012

Terapeutický pobyt občanského sdružení KLUS

Terapeutický pobyt občanského sdružení KLUS

Od pátku do neděle ve dnech 22. - 24. 6.2012 proběhl již 8. ročník setkání KLUSů v rekreačním středisku Vesmír v Budislavi u Litomyšle, který jako obvykle uspořádal svitavský KLUS. Na tento kemp každoročně přijíždějí lidé usilující o střízlivost z různých koutů ...

celý článek

28Črv2012

Den IZS 2012

Den IZS 2012

Dne 27.6.2012 se od 8:30 do 13:00 hodin v areálu HZS v ulici Olbrachtova uskutečnil tradiční Den složek integrovaného záchranného systému (IZS). Kromě stálých pořadatelů - Hasičského záchranného sboru Svitavy, Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, ...

celý článek

26Črv2012

Prezentace Systému včasné intervence pro ředitele ZŠ a MŠ ze Žiaru nad Hronom

Prezentace Systému včasné intervence pro ředitele ZŠ a MŠ ze Žiaru nad Hronom

Dne 22.6.2012 se v kavárně v parku Jana Palacha - Informačním centru Oskara Schindlera ve Svitavách uskutečnila přednáška a následná výměna zkušeností s prací s žáky s poruchami chování pro členy delegace pedagogů ze Žiaru nad Hronom. Jednalo se o ředitele základních, ...

celý článek

15Črv2012

Slavnostní ocenění studentů v rámci projektu Mentorská asistence

Slavnostní ocenění studentů v rámci projektu Mentorská asistence

Dne 14. 6.2012 se za účasti vedení města v obřadní síni města Svitavy uskutečnilo slavnostní ocenění studentů – mentorů, kteří působili v projektu města Svitavy s názvem Mentorská asistence. Setkání se odehrálo ve velmi slavnostní atmosféře za doprovodu hudebníků ...

celý článek

14Črv2012

"Cesta ke svobodě" jako součást emocionální výchovy na Obchodní akademii ve Svitavách

"Cesta ke svobodě" jako součást emocionální výchovy na Obchodní akademii ve Svitavách

Dne 14.6.2012 se pro studenty druhých ročníků Obchodní akademie ve Svitavách uskutečnila přednáška koordinátora prevence s názvem Cesta ke svobodě. Záměrem přednášky bylo podnítit studenty k přemýšlení o problematice návykových látek a jejich dopadech do našeho života. ...

celý článek