Prevence kriminality

 
14Zář2012

Vyhodnocení letního běhu výcviku sociálních dovedností - Drž se na uzdě

Vyhodnocení letního běhu výcviku sociálních dovedností - Drž se na uzdě

Dne 14.9.2012 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy v době od 8:00 do 11:30 hodin uskutečnilo setkání pracovníků OSPOD MěÚ Svitavy s týmem pracovníků Občanského sdružení Bonanza, který pro potřeby regionu i města Svitavy zabezpečuje tzv. Výcvik sociálních dovedností ...

celý článek

28Srp2012

DLUHOVÝ LABYRINT - portál z oblasti dluhového poradenství

DLUHOVÝ LABYRINT - portál z oblasti dluhového poradenství

Pracovníci prakticky ve všech oblastech sociálních služeb si uvědomují složitosti systému vypořádávání nejrůznějších finančních závazků, které jsou častým zdrojem problémů s přímými dopady do sociální situace řady našich spoluobčanů. Proto rádi uveřejňujeme ...

celý článek

22Srp2012

Sociální podnikání v praxi

Sociální podnikání v praxi

V minulém čísle měsíčníku NAŠE MĚSTO jsme čtenáře informovali o činnosti některých sociálních firem v našem regionu. Jejich sociální podnikání využívá schopností a dovedností tělesně, mentálně nebo sociálně znevýhodněných pracovníků, kteří samostatně nebo ...

celý článek

21Srp2012

Město Svitavy podporuje sociální podnikání

Město Svitavy podporuje sociální podnikání

Princip sociálního podnikání chápeme jako podnikatelský projev sociální ekonomiky, který se vyznačuje především obecně prospěšným cílem srozumitelným pro zainteresované lidi, komunitu, obec nebo region a další instituce. Nejedná se primárně o dosažení zisku (není to ...

celý článek

17Srp2012

Jak zloději poznají, že jste na dovolené?

Jak zloději poznají, že jste na dovolené?

Nejen vy, ale ani zloději se nemohou dočkat vaší dovolené. A buďte si jisti, že bezpečně poznají, kdy nejste doma! Víte, podle čeho? Připravili jsme pro vás několik tajných znamení, které vás bezesporu překvapí. Řešení jsou přitom jednoduchá! Bojujte všemi silami proti ...

celý článek

29Črv2012

Okradený senior, aneb další smutný příběh v našem regionu

Okradený senior, aneb další smutný příběh v našem regionu

Ve čtvrtek 28. června krátce po třinácté hodině vyslala dozorčí služba svitavského obvodního oddělení policejní hlídku do jedné z obcí nedaleko Svitav, kde mělo dojít ke krádeži peněz. Až na místě policisté zjistili, k čemu vlastně došlo. Bylo až neuvěřitelné ...

celý článek

29Črv2012

Krizové centrum J.J.Pestalozziho ve Svitavách nabízí nové i "staronové" služby sociální intervence

Krizové centrum J.J.Pestalozziho ve Svitavách nabízí nové i "staronové" služby sociální intervence

Krizové centrum J.J.Pestalozziho jako jeden z klíčových partnerů města Svitavy pro řešení problémů sociální intervence nabízí nové služby nebo rozšiřuje a inovuje služby stávající. Více naleznete na letácích s popisem jednotlivých služeb. V Krizovém centru pracuje ...

celý článek

28Črv2012

Terapeutický pobyt občanského sdružení KLUS

Terapeutický pobyt občanského sdružení KLUS

Od pátku do neděle ve dnech 22. - 24. 6.2012 proběhl již 8. ročník setkání KLUSů v rekreačním středisku Vesmír v Budislavi u Litomyšle, který jako obvykle uspořádal svitavský KLUS. Na tento kemp každoročně přijíždějí lidé usilující o střízlivost z různých koutů ...

celý článek

28Črv2012

Den IZS 2012

Den IZS 2012

Dne 27.6.2012 se od 8:30 do 13:00 hodin v areálu HZS v ulici Olbrachtova uskutečnil tradiční Den složek integrovaného záchranného systému (IZS). Kromě stálých pořadatelů - Hasičského záchranného sboru Svitavy, Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, ...

celý článek

26Črv2012

Prezentace Systému včasné intervence pro ředitele ZŠ a MŠ ze Žiaru nad Hronom

Prezentace Systému včasné intervence pro ředitele ZŠ a MŠ ze Žiaru nad Hronom

Dne 22.6.2012 se v kavárně v parku Jana Palacha - Informačním centru Oskara Schindlera ve Svitavách uskutečnila přednáška a následná výměna zkušeností s prací s žáky s poruchami chování pro členy delegace pedagogů ze Žiaru nad Hronom. Jednalo se o ředitele základních, ...

celý článek

15Črv2012

Slavnostní ocenění studentů v rámci projektu Mentorská asistence

Slavnostní ocenění studentů v rámci projektu Mentorská asistence

Dne 14. 6.2012 se za účasti vedení města v obřadní síni města Svitavy uskutečnilo slavnostní ocenění studentů – mentorů, kteří působili v projektu města Svitavy s názvem Mentorská asistence. Setkání se odehrálo ve velmi slavnostní atmosféře za doprovodu hudebníků ...

celý článek

14Črv2012

"Cesta ke svobodě" jako součást emocionální výchovy na Obchodní akademii ve Svitavách

"Cesta ke svobodě" jako součást emocionální výchovy na Obchodní akademii ve Svitavách

Dne 14.6.2012 se pro studenty druhých ročníků Obchodní akademie ve Svitavách uskutečnila přednáška koordinátora prevence s názvem Cesta ke svobodě. Záměrem přednášky bylo podnítit studenty k přemýšlení o problematice návykových látek a jejich dopadech do našeho života. ...

celý článek

13Črv2012

Novinky z Květné Zahrady

Novinky z Květné Zahrady

Dům na půl cesty Květná provozuje občanské sdružení Květná Zahrada. Jedná se o intervenční zařízení poskytující ubytování a práci mladým lidem ve věku od 18 let, kteří se vrací ze zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, výjimečně z výkonu trestu ...

celý článek

13Črv2012

Pozvánka na "Hrátky s Bonanzou"

Pozvánka na "Hrátky s Bonanzou"

Dne 23.června 2012 pořádá Občanské sdružení Bonanza pro malé i velké příznivce koňského sportu zábavné soutěže na louce u letiště ve Vendolí. Zajištěno je také občerstvení. Za OS Bonanza: dne 13.6.2012, Luboš Buchta

celý článek

12Črv2012

Květná Zahrada opraví poslední střechu Domu na půl cesty Květná

Květná Zahrada opraví poslední střechu Domu na půl cesty Květná

V pondělí 11. června 2012 předali zástupci Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota symbolický šek na 100 000,- Kč Občanskému sdružení Květná Zahrada se sídlem v Květné u Poličky. Částka je určena na "Projekt poslední střecha", tedy na rekonstrukci poslední doposud ...

celý článek