Prevence kriminality

 
21Úno2017

Setkání k výběru dětí do preventivního programu "CESTA" pod vedením SVP Svitavska

Setkání k výběru dětí do preventivního programu "CESTA" pod vedením SVP Svitavska

Dne 14. 2.2017 se v prostorách Střediska výchovné péče Svitavska - Alfa uskutečnilo pracovní setkání k výběru dětí s výchovnými problémy do programu "CESTA". "CESTA" je program garantovaný SVP ALFA a vedený etopedy střediska - Janem Mazákem a Romanou Jurečkovou. Jedná se o ...

celý článek

20Led2017

Můj kamarád Arfík

Můj kamarád Arfík

Napadlo vás někdy, jak žijí ty tisíce dětí, o které se nemohou nebo nechtějí starat jejich rodiče? Slyšeli jste někdy o pěstounské péči? O tom, že některé z těchto dětí mohou vyrůstat u pěstounů? Přemýšleli jste o tom, jak vypadá taková rodina? Jak žije, co ...

celý článek

16Led2017

Máte zájem o studium Sociální patologie a prevence na UHK?

Máte zájem o studium Sociální patologie a prevence na UHK?

Vážení studenti, město Svitavy má uzavřenu písemnou dohodu o spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové, která je uskutečňována především prostřednictvím spolupráce s Katedrou sociální patologie a sociologie. Tato dohoda je uskutečňována ...

celý článek

28Pro2016

Prevence do každé rodiny - prosinec 2016

Prevence do každé rodiny - prosinec 2016

Uveřejňujeme aktuální číslo zpravodaje Prevence do každé rodiny za měsíc prosinec 2016, který vydává Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Ve zpravodaji naleznete následující příspěvky: KLÍČOVÝ MATERIÁL O BEZPEČNOSTI ...

celý článek

18Pro2016

Tradiční předvánoční akce v Květné Zahradě

Tradiční předvánoční akce v Květné Zahradě

V sobotu 17.12.2016 se na statku Květná Zahrady, z.ú. uskutečnil tradiční (v pořadí již šestý) "ŽIVÝ BETLÉM". Akce připravená pomocí biblických příběhů, při které společně učinkují pracovníci sdružení, klienti i partneři sdružení, se stává tradicí, které se ...

celý článek

14Pro2016

Mentorská asistence před Vánocemi trochu jinak

Mentorská asistence před Vánocemi trochu jinak

Týdny plynou jako voda v řece a opět se nacházíme v adventním období, v čase, kdy se každý z nás připravuje na nejočekávanější svátky roku, Vánoce. Vyrábíme vánoční výzdobu, pečeme vánoční cukroví, potíme se při vánočním úklidu a snažíme se, aby byl ten den s ...

celý článek

24Lis2016

Prevence do každé rodiny - listopad 2016

Prevence do každé rodiny - listopad 2016

Uveřejňujeme aktuální číslo zpravodaje Prevence do každé rodiny za měsíc listopad 2016, který vydává Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Ve zpravodaji naleznete následující příspěvky: MEZINÁRODNÍ KONFERENCE „20 LET PREVENCE ...

celý článek

10Lis2016

Pozvánka na tradiční ŽIVÝ BETLÉM v Květné Zahradě

Pozvánka na tradiční ŽIVÝ BETLÉM v Květné Zahradě

Pracovníci Květné Zahrady ve spolupráci s Mateřskou školou v Květné a obcí Květná Vás společně zvou na tradiční předvánoční akci, která se koná v sobotu 17. prosince od 14:30 hodin na statku č.p. 40 v Květné. Vezměte své blízké a přijďte s námi prožít ...

celý článek

03Lis2016

Podzimní běh programu "CESTA"

Podzimní běh programu "CESTA"

Jednou z aktivit projektu města Svitavy s názvem Aktivity sociální prevence 2016 je výcvik pro děti s projevy maladaptivního chování s názvem "CESTA", který se od října 2016 uskutečňuje letos již pro druhou skupinu dětí pod vedením Střediska výchovné péče Svitavska - Alfa ve ...

celý článek

02Lis2016

Prevence do každé rodiny - říjen 2016

Prevence do každé rodiny - říjen 2016

Uveřejňujeme aktuální číslo zpravodaje Prevence do každé rodiny za měsíc říjen 2016, který vydává Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Ve zpravodaji naleznete následující příspěvky: 2. ETAPA AUDITU NÁRODNÍ ...

celý článek

02Lis2016

Akcelerační víkend pro mentorig učením

Akcelerační víkend pro mentorig učením

Ve dnech 15. a 16. 10.2016 proběhl v prostorách statku Bonanzy Vendolí metodický víkend pro mentory zapojené do aktivity Mentorská asistence pro 1. stupeň základních škol (mentoring učením). Cílem setkání s mentory bylo především proškolení v metodice práce s dětmi a ...

celý článek

02Lis2016

Akcelerační víkend pro vztahový mentoring

Akcelerační víkend pro vztahový mentoring

Akcelerační víkend pro mentory a žáky v rámci aktivity Mentorská asistence, která je součástí projektu města Svitavy s názvem Aktivity sociální prevence se letos, již 4. rokem uskutečnil na farmě zapsaného ústavu Květná Zahrada. Realizátorem projektu a organizátorem víkendu ...

celý článek

31Říj2016

Mediace v prostředí rodiny - transformativní způsob zvládání konfliktů

Mediace v prostředí rodiny - transformativní způsob zvládání konfliktů

Ve dnech 26. a 27.10.2016 se v prostorách velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy uskutečnily 2 celodenní vzdělávací akce s názvem Mediace v prostředí rodiny. Cílem bylo seznámení účastníků s transformativní metodou zvládání konfliktů. Vzdělávacích akcí se v obou dnech ...

celý článek

11Říj2016

Knoflíkový den (výsledky sbírky)

Knoflíkový den (výsledky sbírky)

Ve Svitavských ulicích se ve středu 21. října 2016 uskutečnila sbírka ve prospěch klientů Krizového centra J.J. Pestalozziho. Centrum poskytuje služby všem lidem, kteří se ocitli v nelehké životní situaci, a to v oboru krizové intervence, stejně jako v oblastech sociálního, ...

celý článek

29Zář2016

V Bonanze proběhl první workcamp

V Bonanze proběhl první workcamp

V prvních dvou zářijových týdnech na statek Bonanzy ve Vendolí zavítalo 13 dobrovolníků z evropských zemí, aby v rámci tzv. "workcampu" pomohli (nejen) s rekonstrukcí statku naší organizace, která poskytuje sociální služby znevýhodněným dětem a jejich rodinám. Workcamp ...

celý článek