S Bonanzou Vendolí o prázdninách

Jak je již pomalu každoroční tradicí, pořádala během letošních letních prázdnin Bonanza Vendolí, z. ú., která je nestátní neziskovou organizací pomáhající ohroženým dětem a jejich rodinám, dva pobytové tábory. První ve spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dětí městských úřadů v Poličce, Svitavách a Moravské Třebové, a druhý tábor příměstský. Tábory se uskutečnily za finančního přispění Pardubického kraje. Všechny probíhaly na statku ve Vendolí a byly tématicky laděné. Během obou táborů děti zažily spoustu her, soutěží a výletů, na které budou jistě ještě dlouho vzpomínat. Samozřejmostí pak bylo každodenní ježdění na koních a péče o ně. Pro děti, které na koni nikdy neseděly, byla tato zkušenost nevšedním zážitkem.

Poslední týden prázdnin se na statku ve Vendolí uskutečnila soutěž „Hrátky pro Bonanzu“. Těchto soutěží se účastnilo několik jezdců s koňmi v třech drezurních a třech skokových soutěžích. Jako tradičně bylo zajištěno bohaté občerstvení a zázemí pro soutěžící. Poděkování patří nejen účastníkům, ale i sponzorům, všem návštěvníkům a celému realizačnímu týmu, bez nichž by se tyto „Hrátky pro Bonanzu“ neuskutečnily.

Zpracovala: Bc. Andrea Diblíková,
Bonanza Vendolí, z.ú.

Fotogalerie