Informační centrum Svitavy slaví úspěchy v Pardubickém kraji

11Říj2017

Městské informační centrum (MIC) ve Svitavách získalo nejvyšší dotaci v rámci programu Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji. Menším rozdílem tak za sebou nechalo významné subjekty, jako jsou IC z Pardubic, Litomyšle, Žamberku, Chrudimi, Skutče a dalších. Obdržení podpory ve výši 140 149 Kč pro rok 2017 je podmíněno úkony v rámci B certifikace informačního centra. Aktivně zajišťovat sběr, aktualizaci a prezentaci dat za spravované území, zejména na turistických serverech www.CZeCOT.com a www.vychodni-cechy.info. Hlavní podstatou programu je kvalitní poskytování informací souvisejících s cestovním ruchem v TIC turistům a návštěvníkům kraje. MIC Svitavy za svoji činnost získalo nejvyšší počet bodů, které stanoví bodový sazebník, a je tak v celém kraji nejúspěšnější.

MIC bylo dále oceněno „bronzovou medailí“ v anketě Informační centrum roku 2017, ve které hlasovala na internetových stránkách široká veřejnost, tedy přímo občané a návštěvníci města. Hlavním kritériem byla vlastní zkušenost respondentů v MIC a úroveň poskytovaných služeb. Za dosažená ocenění jsme velmi rádi a děkujeme všem za podporu. Největší odměnou jsou pro nás spokojení „zákazníci“, kteří naše informační centrum navštěvují. Budeme se dále snažit a usilovat o rozvoj každodenního života v našem městě. Prožijte Svitavy!

Petr Šmerda