Pátek 13. netradičně přinesl něco dobrého

Letošní zahájení 5. ročníku projektu města Svitavy Mentorská asistence vyšlo právě na den, který je mnohými považován za nešťastný. K radosti naší i dětí se však opak ukázal být pravdou. Realizaci a organizaci programu si, jako je tomu již tradičně, vzaly na starost pracovnice Krizového centra J.J. Pestalozziho ve Svitavách. V osudný den jsme se všichni vydali vstříc dobrodružství inspirovaného příběhem templářů, které nás i tento rok čekalo na farmě Květná Zahrada, z.ú. v obci Květná.

Celé páteční odpoledne bylo zasvěceno seznamování dětí a mentorů, které bylo důkladné, neboť spolu v rámci mentoringu prožijí celý školní rok. Po setmění se již děti a mentoři rozdělení do dvojic vydali na cestu, jejímž cílem bylo prokázat dovednosti potřebné k záchraně templářského řádu. Přitom museli projevit nejen dostatečnou odvahu, ale i fyzickou a rozumovou zdatnost. Všem dětem se připravené zkoušky podařilo úspěšně zdolat, a byly tak pasovány na rytíře.
Druhý den následoval v duchu proškolování mentorů i žáků z oblasti první pomoci a BOZP. Náročné dopoledne bylo zpestřeno možností projet se na koni a zastřílet si z luku s profesionálními lučištníky, jež zajistil ředitel z.ú. Květná zahrada Ferdinand Raditsch. Celý víkend, k naší velké radosti, doprovázelo slunečné počasí a dobrá nálada. Po obědě jsme se všichni vydali zpět do svých domovů, unavení, ale s úsměvem na tváři, plni zážitků a nových přátelství. Přejeme dětem, ať jim to tak jde i celý školní rok.

Naše poděkování patří koordinátorovi prevence kriminality města Svitavy, řediteli Květné Zahrada Ferdinandu Raditschovi, Evě Huschkové, Lence Bekeové, Zuzaně Čížkové za to, že se postaraly o hladové žaludky všech účastníků.

Zpracovala: Mgr. Petra Willantová,
psycholožka KC Pestalozziho ve Svitavách

Fotogalerie