Výměna kamerového bodu na budově Fabriky

13Lis2017

Začátkem listopadu město Svitavy nahradilo zastaralou stacionární kameru v zadním traktu Multifunkčního komunitního a vzdělávacího centra Fabrika o celkem čtyři stacionární kamery umístěné ve společném kamerovém modulu.
Cílem instalace nových kamer je objektivní zvýšení pocitu bezpečí občanů, kteří využívají služeb multifunkčního vzdělávacího a komunitního centra. Jedna z kamer také monitoruje přístup do náměstí Míru. Obraz i záznam z kamer (na snímcích včetně nočních pohledů) využívá městská policie i Policie ČR.

S ohledem na celkový počet kamerových bodů bude obraz sloužit nejen pro okamžitou reakci policejních složek, ale především pro prokazování protiprávního jednání v průběhu případného vyšetřování, pro něž jsou záznamy z kamer významným důkazním prostředkem.
Dodávku a instalaci kamer provedla firma OR CZ Moravská Třebová. Náklady na výměnu kamerového bodu včetně montáže činily cca 70 tis. Kč.

Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie