Jubilanti v listopadu 2017

01Pro2017

Koncem listopadu (20.11.) se opět sešli jubilující senioři u starosty města. Opět byli v převaze muži a ani tentokrát nechyběla pohoda, úsměvy, živá debata a seniorský nadhled. Všem přítomným jubilantům nejprve popřála vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Šárka Řehořová a poté se od starosty města Davida Šimka dozvěděli, co nového se ve městě vybudovalo a co se chystá. Informace doplnil ještě místostarosta Pavel Čížek a pak oba osobně každému jubilantovi popřáli hodně zdraví a pohody. A my všichni se k nim připojujeme. 

Texta a fota: Zuzana Pustinová

Datum: 23.11.2017

Fotogalerie