Aplikace Marushka Photo pro ohlášení závad ve městě

21Pro2017

Město Svitavy usiluje o udržení veřejného pořádku, efektivní a včasné odstraňování vzniklých závad na našem území. Z tohoto důvodu spouští aplikaci pro chytré telefony Marushka Photo. Ta umožňuje občanům interaktivní hlášení nedostatků ze svého okolí, které jsou přes chytrý telefon zasílány online k vyřízení zaměstnancům městského úřadu. Zde je konkrétní podnět posouzen a postoupen kompetentní osobě k jeho odstranění - řešení. Aplikace umožňuje stálou kontrolu stavu těchto hlášení ve veřejné mapě tak, aby měli všichni účastníci přehled o aktuální situaci. Výstupy budou postupně vyhodnocovány a mohou přinést podklady pro efektivnější vynakládání finančních prostředků, například u odpadů a kontejnerových stání. Budeme rádi, pokud projekt podpoříte. Případné nedostatky v aplikaci budou postupně odstraněny.

 Připojujeme návod, jak s aplikací pracovat.
Zde je odkaz na veřejnou mapu, kde jsou jednotlivá
hlášení zaznamenávaná.

Děkujeme za spolupráci :)

Petr Šmerda