Pořízení zahradního traktoru

Na webu prevence města Svitavy uvádíme také s uznáním aktivity partnerů města v oblasti sociální prevence, kteří se snaží zlepšit podmínky pro poskytování preventivních činností nebo doplňkových služeb. Jednou z nich je aktivita Bonanzy Vendolí, z.ú. a jejich členů, kteří pracují zejména v oblasti práce se znevýhodněnými dětmi a jejich rodinami v našem regionu.

V r. 2017 se Luboš Buchta jako OSVČ v oblasti zemědělství zapojil do první výzvy Místní akční skupiny Svitava z. s. z Programu rozvoje venkova, fiche 1 – podpora zemědělských podnikatelů, s projektem “Pořízení zahradního traktoru“. Projekt byl podán v červenci 2017, v listopadu 2017 pak byla ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu ukončena administrace. Žadatel pak následně podal žádost o prověření postupu RO SZIF.
V případě realizace projektu by byl pořízen zahradní traktor v hodnotě necelých 130 000,- Kč, který by umožnil ve výbězích pro koně a ovce sekání nedopasků a sloužil by i k úpravě okolí objektu ve Vendolí 18.
Předpokládaná realizace projektu je do 31. 10. 2018. Nákup zahradního traktoru bude v případě, že projekt uspěje, hrazen ze 60% ze získané dotace a ze 40% samotným žadatelem.

Zpracovala: Mgr. Lenka Buchtová, ředitelka Bonanzy Vendolí, z.ú.

Fotogalerie