Ubytovací zařízení Vendolí

Na webu prevence města Svitavy uvádíme také s uznáním aktivity partnerů města v oblasti sociální prevence, kteří se snaží zlepšit podmínky pro poskytování preventivních činností nebo doplňkových služeb. Příkladem jsou aktivity Bonanzy Vendolí, z.ú. a jejich členů, kteří pracují zejména v oblasti práce se znevýhodněnými dětmi a jejich rodinami v našem regionu.

V r. 2017 se Luboš Buchta jako OSVČ v oblasti zemědělství zapojil do první výzvy Místní akční skupiny Svitava z. s. (dále jen MAS)z Programu rozvoje venkova, fiche 2 – rozvoj nezemědělského podnikání, s projektem „Ubytovací zařízení Vendolí“. V červenci 2017 byl projekt podán na MAS a 1. 8. 2017 byla zahájena jeho realizace. Projekt byl v září 2017 odeslán na RO SZIF.
Díky projektu MAS vzniká v současné době v podkroví objektu zemědělské usedlosti Vendolí č.p. 18 ubytovací zařízení. Po vybudování půdní vestavby bude tato část objektu využívána pro činnosti Bonanzy Vendolí, z. ú. v oblasti sociálních služeb a sociálního podnikání. Plánovaná kapacita ubytovaných je 12 osob. Tento investiční projekt vytvoří podmínky a má návaznost na projekt Bonanzy Vendolí, z. ú. z 1. výzvy MAS Svitava - OPZ - Sociální začleňování I. s názvem Aktivizace rodin na Svitavsku. Oba projekty rozšiřují a doplňují možnosti práce s rodinami, které jsou ohroženy sociálním vyloučením na Svitavsku a umožňují pracovat s ohroženými rodinami prostřednictvím preventivních aktivit, při kterých budou rodiny podporovány a aktivizovány tak, aby v budoucnu byly obnoveny základní funkce rodiny a došlo k jejich stabilizaci.

Stavebními úpravami bude na objektu ve Vendolí 18 vzhledově upraven krov střechy a dojde k vybudování sedmi nových vikýřů. Navržené ubytovací zařízení v podkroví objektu bude využíváno ke krátkodobému ubytování v souvislosti s poskytovanými službami v objektu.

Stavba byla zahájena dne 1. 8. 2017, dodavatelem stavby se ve výběrovém řízení stala společnost RA stavební s. r. o., Radiměř. Předpokládané dokončení je 31. 10. 2018. Celkové náklady na stavební úpravy ve výši 5 029 086,- Kč jsou hrazeny částečně z úvěru majitelů objektu – manželů Buchtových, a v případě, že projekt uspěje, bude částečně hrazen i ze získané dotace (1 545 877,- Kč).

Zpracovala: Mgr. Lenka Buchtová, ředitelka Bonanzy Vendolí, z.ú.

Fotogalerie