Přehlídka regionálních firem s technickým zaměřením

15Led2018

Uvažujete o volbě budoucího povolání, výběru školy, kde naleznete uplatnění na trhu práce? Na tyto otázky Vám pomůže odpovědět „Přehlídka regionálních firem s technickým zaměřením“. Proběhne ve Svitavách 16. ledna 2018 s cílem zvýšení informovanosti o tomto důležitém odvětví a s propojením s potenciálními novými zaměstnanci a v ideální návaznosti na startující přijímací řízení středních škol.


Přehlídka je určena pro firmy, které hledají nové potenciální zaměstnance a spolupráci mezi sebou, a pro mladé lidi, kteří se zamýšlí nad volbou technického oboru vzdělání, nejsou si jisti výběrem školy a neznají všechny možnosti uplatnění na trhu práce v regionu Svitavy a okolí a na druhé straně pro střední školy, které na místě mohou pomoci s výběrem a budoucím uplatněním. Jde nám o propojení spolupráce firem a škol a oslovení potenciálních pracovníků. V průběhu budou moci zástupci firem představit svoji společnost a její produkty a služby, školy svoje vzdělávací plány, areály atd. To vše bude organizováno Khk Pk Oblastí Svitavy, a bude probíhat za podpory města Svitavy.


Cílem přehlídky je představit a nabídnout volná pracovní místa v technice, ICT, specifických technologiích a službách, získat přehled o nabídce firem a škol v regionu, také kompletní informace o provázanosti studia požadovaných oborů a nabídky studia a možnostech uplatnění absolventů. Školy zájemcům představí své výukové programy, typy a formy studia, možnosti internátního bydlení, stipendijní programy a volnočasové aktivity.

Lenka Müllerová
Krajská hospodářská komora Pardubice, Oblast Svitavy

 

Lucie Macášková