Vybrané události z MP Svitavy 1.1.-15.1.2018

Alkohol je špatný pán…
Dne 5. 1. v odpoledních hodinách hlídka městské policie prověřovala oznámení, že se po silnici na ul. kpt. Jaroše pohybuje velmi opilý muž, který chodí mezi jízdními pruhy a hrozí jeho sražení projíždějícími vozidly. Strážníci na místě spatřili muže, jak stojí opřen o zábradlí, naproti jedné z místních restaurací. Muž byl pod značným vlivem alkoholu, ale naštěstí nezraněn. Strážníci muže raději doprovodili domů, kde byl předán rodině.

Pátrání po pacientovi z nemocnice
Z chirurgického oddělení svitavské nemocnice bylo ranních hodinách dne 8. 1. na linku 156 oznámeno, že postrádají pacienta, který odešel z ambulance neznámo kam, ačkoli je nutné ošetřit jeho zranění – zlomeninu spodní čelisti. Po příjezdu hlídky bylo zjištěno, že pacient kouřil před budovou a odtud následně odešel směrem do města. Provedeným šetřením se později osobu podařilo vypátrat v Moravské Třebové, kam jmenovaný odjel.

Muž na kolejích
Dne 9. 1. oznámil na linku 156 výpravčí ČD ve Svitavách, že na 2. nástupišti se pohybuje nějaký muž, který má na hlavě kapuci, vede divné řeči, nereaguje na volání a chvílemi si lehá na koleje. Hlídka muže z kolejí odvedla. Nebyl zraněn a jen uvedl, že čeká na vlak a pak odjede. Na místě byl upozorněn na nevhodnost svého chování. Stejný muž byl ve večerních hodinách přistižen u novinového stánku naproti nádraží, kde se na válel po zemi na chodníku. Muž již jevil známky velké zmatenosti a dezorientace. Přivolaná RZS muže převzala k vyšetření do nemocnice, jelikož bylo dáno podezření z intoxikace požitím omamných látek.

Opakované neshody v rodině
Dne 9. 1. a následně 10. 1. hlídka strážníků řešila hned několik opakujících se oznámení na nevhodné občanské soužití v jedné rodině. Nejprve muž měl napadnout svoji přítelkyni a posléze jí a zbytku rodiny napadením vyhrožovat. Vše bohužel probíhalo i za přítomnosti nezletilých dětí. V následném oznámení hlídka řešila situaci, kdy stejný muž nechtěl svoji přítelkyni pustit do bytu a vyhrožoval, že vše rozbije. Po provedeném zákroku hlídky byl muž z místa vykázán. Poškozené bylo doporučeno věc oznámit na PČR a dále řešit, aby předešla dalším možným budoucím konfliktům.

Mgr. Rostislav Bednář
velitel MP Svitavy

Fotogalerie