Svitavy zvítězily v soutěži Zelená informacím

19Led2018

Město Svitavy získalo první místo v sedmém ročníku soutěže Zelená informacím o nejzdařilejší prezentaci o životním prostředí na oficiálních internetových stránkách měst v České republice.


Pětičlenná odborná porota vybírala mezi webovými prezentacemi 274 měst s počtem obyvatel vyšším než 5 tisíc, které nejlépe splňovaly rychlou a snadnou dostupnost informací o životním prostředí, rozsah a kvalitu obsahu informací o životním prostředí, pravidelnou aktualizaci, míru zlepšení proti poslednímu ročníku a další. Na prvních třech místech se umístila města Svitavy, Ostrava a Tábor.

„Město Svitavy dlouhodobě patří mezi města s nejkvalitnější prezentací životního prostředí na webových stránkách. V letošním ročníku však své stránky viditelně aktualizovali, zpřehlednili a doplnili zajímavými aplikacemi pro občany jako jsou Bobky tam, Třídění odpadů ve Svitavách či aplikací pro ohlášení závad ve městě. Navíc jako jedno z mála měst dlouhodobě publikuje číselné hodnoty o stavu a vývoji životního prostředí“ uvedl ředitel spoluorganizátora soutěže CI2, o. p. s. Josef Novák. Cenu převzali Marek Antoš a Tereza Vrbková z odboru životního prostředí Svitavy, kteří o prezentaci na webu města pečují.


V soutěži, kterou společně pořádají CI2, o. p. s. a Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze byla hlavní cenou stanovení uhlíkové stopy Městského úřadu Svitavy. Slavnostní vyhlášení se konalo dne 18. ledna 2018 v centrále společnosti SKANSKA, a. s. v Praze.


Tereza Vrbková

Lucie Macášková

Datum: 19.1.2018

Fotogalerie