Svitavy zvítězily v soutěži Zelená informacím

Město Svitavy získalo první místo v sedmém ročníku soutěže Zelená informacím o nejzdařilejší prezentaci o životním prostředí na oficiálních internetových stránkách měst v České republice.


Pětičlenná odborná porota vybírala mezi webovými prezentacemi 274 měst s počtem obyvatel vyšším než 5 tisíc, které nejlépe splňovaly rychlou a snadnou dostupnost informací o životním prostředí, rozsah a kvalitu obsahu informací o životním prostředí, pravidelnou aktualizaci, míru zlepšení proti poslednímu ročníku a další. Na prvních třech místech se umístila města Svitavy, Ostrava a Tábor. „Město Svitavy dlouhodobě patří mezi města s nejkvalitnější prezentací životního prostředí na webových stránkách. V letošním ročníku však své stránky viditelně aktualizovali, zpřehlednili a doplnili zajímavými aplikacemi pro občany, jako jsou Bobky tam, Třídění odpadů ve Svitavách či aplikací pro ohlášení závad ve městě. Navíc jako jedno z mála měst dlouhodobě publikuje číselné hodnoty o stavu a vývoji životního prostředí,“ uvedl ředitel spoluorganizátora soutěže CI2, Josef Novák. Cenu převzali Marek Antoš a Tereza Vrbková z odboru životního prostředí Svitavy.


Svitavy se v letech 2012, 2013, 2014 a 2016 umístily vždy v první patnáctce nejlepších měst. Letos je to poprvé, co zvítězily.


„Odbor životního prostředí se snaží dlouhodobě informovat o této oblasti formou ročenek. Jsme velice rádi, že se nám to daří i na webu města, kde jsme zřídili samostatnou stránku
o životním prostředí. Ocenění dokládá, že jsme na dobré cestě a do budoucna plánujeme prezentaci i nadále vylepšovat, říká Marek Antoš,“ vedoucí Odboru životního prostředí Svitav.


V soutěži, kterou společně pořádají CI2, a Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze byla hlavní cenou stanovení uhlíkové stopy Městského úřadu Svitavy. Slavnostní vyhlášení se konalo dne 18. ledna 2018 v centrále společnosti SKANSKA v Praze.

      

Kontakt:
Bc. BcA. Lucie Macášková
tisková mluvčí
Městský úřad Svitavy
T.G.Masaryka 25
568 02 Svitavy
Tel: 461 550 419
Mobil: 606 526 788
e-mail: lucie.macaskova[zavinac]svitavy[tecka]cz