Výzva MAS - sociální podnikání

12Bře2018

Místní akční skupina Svitava (MAS) vyhlašuje 3. výzvu  k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost Sociální podnikání I. V rámci výzvy bude podporován vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik.

 

 

 

 

 

 

 

O podporu mohou žádat nestátní neziskové organizace, obchodní korporace a OSVČ. Příjem žádostí  bude zahájený 12. března 2018 ve 4 hodiny a bude trvat až do 1. června 2018 do 12 hodin. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 1 000 000 Kč a maximální výše je 3 000 000 Kč. Spoluúčast žadatelů činí 15 %.  V průběhu jara bude také k tomuto programu vyhlášen seminář. Více informací najdete v přiloženém dokumentu.

 

Lucie Macášková