Druhé setkání se seniory – jubilanty v letošním roce

18Dub2018

Středeční odpoledne dne 18. 4. 2018 na svitavské radnici opět patřilo seniorům – jubilantům, kteří v měsíci březnu a dubnu oslavili 80, 85, 90 a více let. Starosta David Šimek spolu s místostarostou Pavlem Čížkem popřáli všem přítomným k jejich významnému životnímu jubileu, předali drobné dárky s květinou a informovali je o připravovaných projektech a akcích, které město v letošním roce realizuje.

Senioři tak získali informace, například o plánovaných rekonstrukcích chodníků ve městě, o zahájené akci nového terminálu u vlakového nádraží, o rozšíření stávajícího Seniorcentra a zvýšení kapacity sociální služby domova pro seniory, o zbudování nového objektu pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, o probíhající rekonstrukci řeky Svitavy a dalších akcích.

 

 

 

 

 

 

Senioři při kávě se zákuskem a chlebíčkem živě reagovali a diskutovali o proměnách města i o tom, jak jim vadí neukázněnost některých spoluobčanů, kteří nejen že narušují poklidné soužití nevhodným a hlučným chováním, ale především tím, že na ulici dělají nepořádek, který po sobě neuklízí.

V závěru upřímně poděkovali nejen za pozvání na tuto malou slavnost, ale i za její organizační zajištění.

Fotogalerii ze setkání si můžete prohlédnout zde.Bc. Šárka Řehořová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví