Ubytovací zařízení Bonanzy Vendolí

V roce 2017 započala příprava i realizace projektu Ubytovacího zařízení Vendolí částečně hrazeného z Programu rozvoje venkova ČR resp. z 1. výzvy Místní akční skupiny Svitava z. s. Podání žádosti panem Lubošem Buchtou, náplň projektu i popis výběrového řízení byly uveřejněny v článku v listopadu 2017, který zároveň plnil, v žádosti uvedený, komunikační plán projektu.

Od listopadu 2017 se již projekt posunul jak v administraci podané žádosti, tak samotnou realizací jednotlivých aktivit. Administrativní úkony se týkaly doplnění žádosti o výsledky výběrového řízení a následné vypořádání připomínek ze strany RO SZIF v Hradci Králové. Byla blíže uvedena specifikace projektu, doplněny relevantní přílohy nebo opraven rozpočet projektu (podle vysoutěžené ceny a podle výše způsobilých výdajů). Komunikace s RO SZIF probíhala v lednu – březnu 2018 ve spolupráci s pracovníky MAS. Administrativní kontrola byla po doplnění dne 20. 3. 2018 dokončena. Aktuálně čekáme na vyrozumění RO SZIF s návrhem právního aktu.

Fyzická realizace projektu započala v roce 2017, nicméně hlavní stavební práce se rozjely v zimě 2017/2018. Mimo jiné jsou hotovy bourací práce, stropní a střešní konstrukce, konstrukce truhlářské nebo kompletní izolace (teplená, proti vodě). V březnu – dubnu 2018 jsou naplánovány elektromontážní práce. Současně jsou již zpracovávány vizualizace koupelen a sociálního zázemí, probíhají jednání ohledně návrhů na vybavení nábytkem. Všechny práce by měly být dokončeny do června 2018.

Veškeré stavební práce provádí vysoutěžená stavební firma, a to RA stavební s.r.o. Spolupráce s touto firmou je naprosto vzorová, práce běží dle harmonogramu a stavbaři jsou velmi ohleduplní vůči probíhajícím činnostem Bonanzy Vendolí, z. ú.

Zpracovala: Mgr. Lenka Buchtová, ředitelka a jednatelka Bonanzy Vendolí, z.ú.

Fotogalerie